Publisert: , Oppdatert:
- Lise Maria Strømquist

Ikke fare for nye steinras i Trollfjorden

Kystverket Nordland ble sist helg varslet om steinras i Trollfjorden. Vi har nå gjennomført geologiske undersøkelser, som viser at sikkerheten for de sjøfarende ikke er redusert.

Rasområdet i Trollfjorden. Stedet hvor steinen løsnet er i midten av bildet.

Innseilingsleden til Trollfjorden i Hadsel kommune er en viktig biled med stor sesongmessig trafikk. Kystverket varslet derfor brukerne av fjorden etter raset sist helg, da en blokk på rundt 15 kubikkmeter løsnet og raste ut i havet. Kystverket Nordland satte umiddelbart i gang undersøkelser for å kartlegge rasfaren i Trollfjorden. Statens vegvesen stilte geologer til rådighet, og det ble gjennomført en omfattende befaring to dager etter raset.

Skredvurdering fra geologene foreligger nå, og i konklusjonen heter det blant annet: ”Det vurderes at steinspranget er ferdig og det forventes ingen utfall fra nærliggende område i korttidshorisont, anslått til 2 år.”

– Trollfjorden er en viktig biled med stor trafikk av ulike typer fartøy fra cruiseskip og hurtigrute til kajakk og småbåter. Det er derfor viktig for Kystverket å få vurdert sikkerheten i leden etter en slik hendelse, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland.

Rapporten viser at raset ikke tyder på at sikkerheten for de sjøfarende er redusert. Regiondirektøren setter stor pris på det gode samarbeidet med Statens vegvesen, som på kort varsel stilte fagkompetanse til rådighet.

På bakgrunn av rapporten vil det ikke bli iverksatt tiltak utover en generell anmodning om å vise tilstrekkelig aktsomhet ved ferdsel i området.

Siste nytt