Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Regiondirektør blir medlem av nasjonalt lovutvalg

Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest ble i statsråd fredag 12. august utnevnt som et av medlemmene i regjeringens nye utvalg for utredning av forslag til ny havne- og farvannslov.

Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest ser frem til sette i gang arbeidet. Foto: Kystverket.

– Jeg ser med stor entusiasme frem til å bidra i det nye lovutvalget. Det er en tillitserklæring å bli spurt om å delta i et arbeid som får stor betydning for maritim virksomhet. Dette blir spennende, sier Hagen.

Nylig ferdigstilte Hagen et femårig verv som koordinator og leder for e-navigasjon, et globalt arbeid som fremmer økt sjøsikkerhet og effektivitet gjennom bruk av moderne teknologiløsninger, i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

Mer brukervennlig og tidsriktig

- Regjeringen ønsker å få på plass et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk for å bedre sikkerheten til sjøs, og tilrettelegge for mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Videre opplyser Samferdselsdepartementet at utvalget er bredt sammensatt for å sikre juridisk og økonomisk kompetanse og representasjon av ulike interesser knyttet til havne- og farvannsforvaltningen. Utvalget skal vurdere dagens havne- og farvannslov opp mot kvalitet og innhold, og avgi en endelig rapport til Samferdselsdepartementet innen 1. desember 2017.

Havne- og farvannsloven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk.

Les melding fra statsrådet 12. august på regjeringen.no

Les pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Siste nytt