Publisert: , Oppdatert:
- Olav Helge Matvik

Vil anke dom fra Salten tingrett

Kystverket vil anke dommen fra Salten tingrett, der etaten er dømt til å betale om lag 20 millioner kroner til konkursboet etter entreprenørfirmaet Arctic Seaworks (ASW).

– Vi konstaterer at ASW og Salten tingrett har en annen oppfatning av sakens forhold enn det vi har. Kystverket er sterkt uenig i Salten tingretts dom, og vil følgelig anke dommen, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket.

Kystverket påpeker at kontrakten med ASW var en fastpriskontrakt, der entreprenøren ikke kan kreve tilleggsvederlag for å vente på været.

– Etter Kystverkets syn må en erfaren sjøentreprenør være kjent med at vær- og sjøforhold på Nordlandskysten er svært krevende og kan medføre en del nedetid. Dette vil særlig gjelde på en eksponert lokasjon som Gåsværbåen. Det var derfor forutsatt at entreprenøren hadde tatt høyde for krevende værforhold i sitt tilbud, både når det gjelder tid og bruk av utstyr, sier Tønnessen.

– En entreprenør som påtar seg å utføre en entreprise for Kystverket er ansvarlig for at arbeidet gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Helse og sikkerhet skal settes i høysetet i alle prosjekt som utføres for og av Kystverket, sier Tønnessen, som utover dette ikke ønsker å prosedere Kystverkets sak utenfor rettsapparatet.

Bakgrunn:

  • ASW krevde totalt 16 millioner pluss moms etter et oppdrag for Kystverket der firmaet skulle oppføre et navigasjonsmerke på undervannskjæret Gåsværbåen i Nordland. Dette var del av et større prosjekt, og ASW vant oppdraget med et tilbud på 3,5 millioner.
  • Arbeidet skulle i utgangspunktet gjennomføres om høsten. Da arbeidene ble utsatt og vinteren kom ble gjennomføringen utfordrende og medførte stadig økende kostnader for ASW.
  • ASW mente derfor at tilbudsgrunnlaget, tegninger og beregninger fra  Kystverket var for dårlig utarbeidet og måtte gjennomføres på nytt.
  • Til slutt så Kystverket seg nødt til heve kontrakten, i tråd med avtalen som var inngått. Arbeidet med ferdigstillelse ble tildelt et annet firma som utførte oppdraget i løpet av to måneder på høsten i fjor.
  • Kystverket kom dessuten med et motkrav mot ASW på nær 15 millioner kroner for kostnader ved inneleie av ny entreprenør.

Siste nytt