Publisert: , Oppdatert:
- Henning Osnes Teigene

Endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis

1. januar 2017 blir vedlegg 3 til lospliktforskriften oppdatert, noe som gir endringer i lokale begrensninger for bruk av farledsbevis flere steder langs kysten fra Vestlandet og nordover.

Kystverket har i denne runden vurdert 37 farleder, på bakgrunn av anbefalingene i DNV-GL rapport nr. 2015-1087.  Fra 1. januar blir det innført endringer ved 29 av disse farledene.

De oppdaterte begrensningene er beskrevet i lospliktforskriftens vedlegg 3 som blir kunngjort på www.lovdata.no om få uker. Seks av endringene er i Troms og Finnmark, syv i Nordland, åtte i Møre og Trøndelag og åtte på Vestlandet.

Endringene i lospliktforskriften er en videreføring av Kystverkets differensierte farledsbevisordning som fra 1. januar 2015 introduserte et nytt tre-klasse system for farledsbevis. I forrige runde, som ble hørt høsten 2015, ble 60 farleder gjennomgått og endringer for 51 av disse ble fastsatt fra 1, januar 2016.

Med de 37 farledene som nå er gjennomgått, anser Kystverket arbeidet med en helhetlig gjennomgang av farledene i vedlegg 3 som sluttført.

Les mer om endringer i lospliktforskriften under:

Siste nytt