Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Er med å øve havnesikring

Kystverkets fagfolk som jobber med Havnesikkerhet (ISPS) deltar på øvelser i norske havneanlegg. Øvelsene gjennomføres for å teste ut sikringstiltak og varslingsrutiner. Nylig var vi med da Kristiansand havn testet ut sin havnesikkerhet.

Øvelser kan gjennomføres enten som skrivebordsøvelser eller fullskala praktiske øvelser med personell og utstyr i havneområdet. Nylig gjennomførte Kristiansand havn en slik fullskalaøvelse.

Både forsvar, politi, toll og brannvesen deltok sammen med havnens egne mannskaper. (bildene) Heimevernet stilte alene med over 150 mann. Kystverkets regionkontor er tilsynsmyndighet og deltok i øvelsen som observatører, for å se om havna bruker sikringsplanen etter intensjonene.

- Sikkerhet er viktig for oss i Kristiansand havn, sier sikringsleder (PSO) Thomas Granfeldt.

- Vi liker og bli prøvd og testet. Denne øvelsen ble meget lærerik, også siden vi fikk prøvd ut sikringsplaner for flere sikringsnivåer. Innsatsen til de enkelte deltakerne bidro til å gjøre det til en realistisk og god øvelse, sier han.
- Dette gir verdifull trening som gjør oss i stand til å være godt rustet om en uønsket hendelse skulle inntreffe.

At dette er nyttig trening kan Kystverkets observatører bekrefte. 

- Tett samarbeid mellom havn, toll, politi og heimevern gir god læring, mener Kystverkets seniorrådgiver Ketil Johnsen.

Kystverkets Hovedkontor har den nasjonale ISPS-vakta. Ukas vakt, seniorrådgiver Gry K. Lunde, bidro aktivt i øvelsen i Kristiansand med å heve og senke sikringsnivået, med det det innebærer for varsling, håndtering av hendelsen og kommunikasjon med egne ansatte, ISPS-vakta og andre instanser. 

Nordic Crisis Management sto for regien av øvelsen. Kristiansand havn har hatt to fullskala øvelser i 2016.

Siste nytt