Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Rekordmange søkte på ledig stilling

Når Kystverket nylig lyste ut en ledig stilling som maritim trafikkleder ved Kvitsøy sjøtrafikksentral i Rogaland, kom det inn 99 søknader. Det er 80 flere søknader enn det som er vanlig ved utlysning av ledige trafikklederstillinger.

− Det er utrolig mange høyt kvalifiserte søkere som har søkt på stillingen som maritim trafikkleder, og på vegne av tilsettingsrådet ønsker jeg å takke alle som har vist interesse. Vi har en spennende og utfordrende utvelgingsprosess foran oss, sier seniorrådgiver Malin Dreijer i Kystverkets Senter for los og VTS.

− Vi ser en klar sammenheng mellom den store søknadsmassen og et utfordrende arbeidsmarked, og opplever at det har en positiv effekt på vår rekruttering til sjøtrafikksentraltjenesten. Det gir oss en unik mulighet til å gi enda flere jobbsøkere et innblikk i de interessante og spennende jobbmulighetene vi har i Kystverket, og at vi er en god arbeidsplass som har mye å tilby, påpeker Dreijer.

Alle Kystverkets fem sjøtrafikksentraler er bemannet med erfarne skipsførere og overstyrmenn. For å komme med betraktningen, må utvalgte kandidater først gjennom en omfattende screening prosess, deriblant arbeidspsykologiske tester, språktester og intervjurunder.

Behandlingen av søknadene til trafikklederstillingen på Kvitsøy sjøtrafikksentral skal ferdigstilles i begynnelsen av februar. Kandidaten som får tilbud om og takker ja til stillingen, vil starte i jobben som maritim trafikkleder rundt 1. juli. Som nyansatt vil hun eller han måtte gjennomføre intern kursing og godkjenning for å bli autorisert og sertifisert som maritim trafikkleder i sjøtrafikksentralens tjenesteområde.

Les mer om hvordan man blir maritim trafikkleder

− Vi ser etter mange ulike ting når vi ansetter maritime trafikkledere. Foruten formell kompetanse er erfaring selvsagt viktig, men vi vektlegger også personlige egenskaper som gjør at personen vil passe godt inn i teamet av trafikkledere. På Kvitsøy sjøtrafikksentral blir man en del av et team på 13 trafikkledere som jobber tett sammen over lengre perioder.

I kommende år vil et generasjonsskifte åpne for utlysninger av enda flere ledige stillinger i sjøtrafikksentraltjenesten.

− Vi håper at interessen blant søkerne til våre trafikklederstillinger fortsetter i samme grad som nå, når vi i løpet av de neste få årene planlegger å utlyse enda flere ledige stillinger.

Les mer om sjøtrafikksentraltjenesten her

Også andre steder i landet er det registrert rekordmange søknader til ledige stillinger. Nylig fikk Kystverkets regionkontor i Ålesund 97 godt kvalifiserte søkere til en rådgiverstilling.

Fakta

Sjøtrafikksentralenes oppgaver

  • Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde og før avgang fra havn.
  • Informerer og regulerer skipstrafikken.
  • Griper inn for å håndheve Sjøtrafikkforskriften ved behov.
  • Overvåker fartøy og tar straks kontakt ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs eller andre unormale forhold.
  • Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.
  • Er en del av Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensning

Siste nytt