Publisert: , Oppdatert:

Ny mal for sårbarhetsvurdering av havneanlegg

En god risikoanalyse er avgjørende i et godt sikringsregime. Også for sikring av havneanlegg som faller inn under den internasjonale ISPS-koden. Kystverket gjør nå tilgjengelig revidert mal for arbeidet. 

I 2014 gjorte Kystverket tilgjengelig en mal for hvordan utføre sårbarhetsvurderinger av havneanlegg. Den var en sammenfatning av ISPS-kodens krav og Norsk Standard NS 5832:2014.

Siden da har både godkjente sikringsvirksomheter (RSO) og Kystverket høstet erfaringer i bruken av malen. Det har også foregått en faglig utvikling på området. Til sammen tilsier dette at tiden er moden for en oppdatering av malen.

Det som er nytt i versjon 2.0, er for det første at den er splittet i to dokumenter: en veiledning og en mal. Vi har nå også forsøkt å inkludere analysetrinnene i NS 5832:2014. Hovedkravene til en sårbarhetsvurdering, slik de framkommer i ISPS-koden, er fortsatt ivaretatt.

Kystverket anbefaler at malen benyttes ved utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger for havneanlegg. Vi presiserer at innføringen av den nye malen ikke har betydning i vurderingen av om den nåværende sårbarhetsvurderingen må revideres eller ikke. Den vil være gyldige så lenge den er aktuell.

Veiledning og mal finner du på her.

Siste nytt