Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Nå kan man jobbe offline i SafeSeaNet

Kystverket har introdusert et nytt regneark som gjør det enklere å forhåndsutfylle fartøys- og anløpsinformasjon for levering i SafeSeaNet Norway. Selve utfyllingen av regnearket kan gjøres når som helst, uten å være tilkoblet internett.

Regnearket vil gjøre det enklere for skipsfarten å rapportere inn store mengder data.  Det kan også være et nyttig verktøy om bord i skip med begrenset internettilgang. Regnearket er et supplement til den eksisterende nettbaserte rapporteringen.

Regnearket kan brukes ved rapportering direkte fra skip, og vil kunne bidra til bedre samhandling mellom skip og agenter på land, ved at anløpsinformasjon kan utveksles på et standardisert format. Et utfylt regneark kan lastes opp i SafeSeaNet Norway og danne grunnlaget for registrering eller oppdatering av et skipsanløp eller avgang.

Regnearket er utviklet i et norskledet samarbeid i det europeiske AnNa-prosjektet, på bakgrunn av EUs krav til skipsrapportering (EU-direktiv 2010/65/EC). Målet med samarbeidet i AnNa-prosjektet er å bidra til utviklingen av ett felles regneark som kan tas i bruk i hele EU. I tillegg til Norge, har Danmark tatt i bruk regnearket. Sverige planlegger å gjøre det samme. Flere land ser også på mulighetene dette gir.

Se mer informasjon om regnearket her.

Regnearket kan også lastes ned direkte fra meldingssystemet SafeSeaNet Norway.

Siste nytt