Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Det merkes langs hele kysten

Kystverket rederi er godt i gang med å få på plass merkene i ”Merk skjæret”-kampanjen, og planer for det videre arbeidet er lagt. I alt skal 100 farlige skjær og grunne merkes.

I Nordland kom tre merker på plass i Sørfjorden i forrige, mens det i Østfold kom merke på plass ved Hvaler.  

Planene videre for ”Oljevern 03”, som opererer i Kystverkets region Sørøst, er å komme i mål med stengene i Vestfold og Telemark i forbindelse med reetablering av andre merker innen påske. Planer for de resterende merkene vil bli lagt fortløpende, ut fra hvor ”Oljevern 03" skal operer i ordinær drift. Denne regionen har klart flest merker som skal på plass, med sine 55.

Merkearbeidet i Vestfold ble fulgt av NRK Vestfold

I region Vest starter mannskapet på Kystverkets ”Ona” på merkene i Bergen/Austevoll-området etter påske. Totalt er det åtte stenger som skal på plass. Også her vil arbeidet skje i forbindelse med andre prosjekter i området.

I region Midt-Norge er planen at arbeidet med merkene på Sunnmøre, i Sande, Ulstein (2), Herøy, Skodje og Ålesund (2), skal starte etter påske. Det er også mulig at de tre merkene i Romsdalsfjorden vil bli påbegynt. Dette skal gjøres i en periode der ”Vestfjord” og ”Lindesnes” er i regionen.    

I Nordland er altså de tre merkene i Sørfjorden på plass. I løpet av de kommende ukene sette merket i Nesna opp, mens planen for de to siste ved Bodø er at disse skal være på plass før sommeren.  Arbeidet er utført av mannskap på OV ”Skomvær”.

I Troms og Finnmark skal fem merker på plass. I juli/august settes Kystverkets nyeste flåtetilvekst, OV ”Bøkfjord”, inn i drift, og disse merkene tas ikke før den er på plass. Dette fordi programmet for oppdrag er såpass stramt i denne regionen frem til da.

Her kan dere se hvor samtlige 100 skjær som skal merkes er lokalisert

Det er verdt å nevne at de 100 merkene som skal på plass i ”Merk skjæret”-kampanjen kommer i tillegg til de fastsatte oppdragene for Kystverket rederi. De 100 merkene tas derfor litt innimellom de fastsatte oppdragene, og litt mens fartøyene operer i samme farvann som disse merkene skal stå.    

Siste nytt