Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Johanne Moe Frøland

Presisering om "Innseiling Oslo"-prosjektet

Kystverkets prosjekt ”Innseiling Oslo” har den siste tiden blitt gjenstand for kritikk i media, etter at det i januar kom frem at Kystverket ikke hadde oversendt en konsekvensutredning til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rapporten fra Norconsult var ikke ferdigstilt da Kystverket sendte sin søknad om å fjerne masser i sjø, og den ble ved en feil heller ikke ettersendt da den forelå. Kystverket tar selvkritikk på at dette ikke skjedde. Kystverket tilstreber åpenhet og har ikke på noe tidspunkt forsøkt å holde tilbake informasjon i prosjektet.

Kystverket har forståelse for det som ligger til grunn for engasjementet mot prosjektet; redselen for at sjøliv og miljø skal få permanent skade som følge av sprengningene og spredning av miljøgifter som i dag ligger på sjøbunnen.

Kystverket har fått i oppdrag å skape en sikrere og mer effektiv innseiling til Oslo. Vi ønsker selvsagt å gjennomføre prosjektet på en måte som er skånsom for sjøliv og miljø. I tillatelsene som prosjektet har fått ligger det begrensninger og krav om en rekke avbøtende tiltak, nettopp for at belastning og skade på natur og miljø skal begrenses og reduseres til et tolerabelt nivå.

Miljø er ett av hovedmotivene for at prosjektet i hele tatt blir gjennomført. Utbedringen av innseilingen blir gjort for å redusere risikoen for ulykker. De planlagte tiltakene vil, sammen med et system for å skille sørgående og nordgående trafikk, redusere risikoen for grunnstøtinger som kan gi miljøskader. En mer effektiv led og mindre manøvrering gir også en reduksjon i utslippene fra store skip. Tiltakene vil også forbedre sjøsikkerheten for de lokale fergene betydelig. Alt i alt vil prosjektet bidra til en reduksjon av risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare.

Kystverket har hatt en god dialog med Fylkesmannen og har gitt utfyllende informasjon underveis. Påstander om at Kystverket bevisst har forsøkt å holde tilbake informasjon er urimelige. Prosjektet har underveis tilgjengeliggjort dokumentasjonen for alle. Eksempelvis ble den omtalte konsekvensutredningen lagt ut på høring på Kystverkets nettsider 29. juni i fjor, og ble da også delt på Nesodden kommunes nettsider. Den ble dessuten, sammen med øvrige dokumenter, lagt ut på prosjektets nettside 15. oktober i fjor.

Nå har fylkesmannen gjennomgått den aktuelle konsekvensutredningen og gjennomført et tilsyn av prosjektet på bakgrunn av den. Fylkesmannen fant på tilsynet fire avvik som Kystverket er pålagt å rette opp innen 15. februar. Blant annet må prosjektet nå gjøre en dokumentert miljørisikovurdering for hver av de gjenstående grunnene. Fylkesmannen skjerper kravene i tillatelsen, men fant ikke grunn til å stoppe prosjektet. Fylkesmannen ser at prosjektet har stor samfunnsnytte, og at det er mulig å gjennomføre prosjektet uten at det fører til uakseptabel spredning av forurensning i fjorden – så lenge vilkårene i tillatelsen følges.

Siste nytt