Publisert: , Oppdatert:
- Lise Maria Strømquist

Offisiell åpning av Myre havn 1. september

Kystverkets utbygging av Myre havn, som har pågått i perioden 2013–2016, er ferdigstilt. Den første dagen i september blir det offisiell feståpning av havna. Olje- og energiminister Tord Lien vender hjem til Myre for å stå for den offisielle åpninga.

Etter tre års intensivt arbeid med utdypinga av innseilinga og bygging av to moloer, sto det nye havneanlegget på Myre ved utgangen av 2015 ferdig til bruk for kystflåten, trålere, fraktbåter og næringslivet som er knyttet til Myre havn. Kystverket Nordland ser fram til å feire den vellykkede utbygginga, som gir en av Norges viktigste fiskerihavner vekstmuligheter for framtida.

– Utbygginga av Myre havn har vært et av Kystverkets største utbyggingsprosjekter i Nordland. Jeg vil berømme brukere, Øksnes kommune og næringslivet på Myre for aktiv og konstruktiv bistand i hele byggeperioden. Prosjektet er nå fullført og Øksnes kommune har fått en havn som gir store muligheter for utvikling av sjørettede næringer i årene som kommer, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik.

Statsråd vender hjem for å åpne havna

Olje- og energiminister Tord Lien skal stå for den offisielle åpninga av havna som vil foregå i og ved innseilinga til Myre 1. september. Han vokste opp på Myre og ser fram til å vende hjem for å stå for åpninga av havna.

– Jeg gleder meg til å være med å feire åpningen av den nye havna, som skaper nye muligheter for alle som lever av og med havet. Som myreværing er det selvsagt ekstra stort å få være med på dette. Den nye havna gir grunn til optimisme for Myre, Øksnes kommune og hele landsdelen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Kystverket Nordland ønsker i samarbeid med Øksnes kommune sjøfarende og lokalbefolkninga i Øksnes velkommen til åpninga av Myre havn. Programmet for dagen vil bli offentliggjort i midten av august.

Spørsmål angående åpninga kan rettes til regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland, tlf. 957 91 777, e-post: fridtjof.wangsvik@kystverket.no

Siste nytt