Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Rekordhøy transport av olje

Sjøtrafikksentralen i Vardø registrerte i april rekordhøy transport av olje om bord i skip langs norskekysten. Over 2,2 millioner tonn petroleumsprodukter, hvorav 1,5 tonn var råolje, ble transportert sjøveien.

Sjøtrafikksentralen i Vardø. Foto: Kystverket.
Sjøtrafikksentralen i Vardø. Foto: Kystverket.

– Råolje fra Russland står for den største økningen, og det meste av råoljen omlastes i Bøkfjorden i Sør-Varanger. I april ble det skipet ut over 400 000 tonn råolje fra den russiske oljeterminalen Varandey til omlasting i Sør-Varanger. Samme måned ble det skipet ut over 675 000 tonn råolje fra Sør-Varanger, opplyser rådgiver Elisabeth Sørnes ved Vardø sjøtrafikksentral.

Områdene ved Varangerfjorden og Korsfjorden, som ligger nord for Kirkenes, har i dag høy aktivitet med oljeomlasting.

– I 2014 startet oljeomlastning fra skip til skip, såkalte STS- operasjoner, opp igjen. Siden den gang har vi sett en jevn økning i oljeomlasting. Men dette er en aktivitet som er i stadig endring og hvordan utviklingen fremover vil gå er vanskelig å si, sier Sørnes.

Forventer økning

En Sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet av DNV GL for Samferdselsdepartementet i 2014 forespeiler en økning i utseilt distanse for råolje- og oljeprodukttankere frem mot 2040. Generelt er tendensen for norskekysten at det forventes mer skipstrafikk fremover. I området Troms og Finnmark er økningen forventet å være 27 prosent.

Ifølge analysen er kombinasjonen av Vardø sjøtrafikksentrals tilstedeværelse, forbedret statlig slepeberedskap og etablering av bestemte seilingsleder (TSS) for risikotrafikk viktige risikoreduserende tiltak for å unngå uønskede hendelser knyttet til transport av råolje og oljeprodukter.

Vardø sjøtrafikksentral har ansvar for å overvåke all tankskip- og risikotrafikk langs norskekysten og i havområdene rundt Svalbard. I tillegg har den ansvaret for å overvåke kystlinjen av Norge utenfor de lokale trafikksentralenes ansvarsområder. Området strekker seg fra Svenskegrensen i sør til grensen mot Russland i nord. Registrering av risikolast er en viktig del av ansvaret til sjøtrafikksentralen i Vardø. Vardø trafikksentral ivaretar også den daglige kontakten med, og har operativ kontroll over, fartøyene i den statlige slepeberedskapen.

Fakta

  • Mens antallet risikofartøy som seilte i transitt eller som internasjonal seilas steg fra nærmere 1600 i 2013 til rundt 1900 i 2015, økte tallet for fartøy som befrakter risikolast fra rundt 300 til over 400 i samme tidsrom.
  • Med det gikk mengden transporterte oljeprodukter langs kysten i nord opp fra over 12 100 000 tonn i 2013 til hele 23 000 000 tonn i 2015.

Siste nytt