Publisert: , Oppdatert:
- Lise Maria Strømquist

Trollfjorden stenges delvis under filminnspilling

Kystverket Nordland har gitt tillatelse til filminnspilling i forbindelse med produksjonen av storfilmen "Downsizing" i Trollfjorden i begynnelsen av august. Grunnen er at filminnspillingen vil påvirke ferdselen og sjøsikkerheten i farvannet.

Trollfjorden. Foto: www.all-free-photos.com

– Trollfjorden er et trangt farvann og er mye brukt av alt fra store cruiseskip til fritidsflåten om sommeren. For å unngå farlige situasjoner har Kystverket Nordland kommet fram til at Trollfjorden delvis må stenges for ferdsel under innspillingen, på grunn av skipene som er involvert i selve produksjonen, sier seniorrådgiver Anniken Aasjord ved regionkontoret.

Kystverket Nordland har under behandlingen av søknaden fra Truenorth AS på vegne av Paramount Pictures hatt saken ute til bred høring. Det kom inn flere innspill om at stenging av Trollfjorden ville få konsekvenser for lokale reiselivsaktører, som bruker Trollfjorden daglig. Vilkåret om ferdselsrestriksjon i tillatelsen gjelder fra 1.–2. august og kan utvides til 5. august hvis det oppstår utfordringer.

Åpen for fri ferdsel i gitte tidsrom

– Vi har tatt innspillene vi har fått på alvor og kommet fram til en løsning der Trollfjorden er åpen for fri ferdsel til faste tidspunkt i løpet av dagen, mens den resten av døgnet vil være stengt. Det vil være vaktbåt ved åpninga av Trollfjorden og vi har satt som vilkår til tillatelsen at det skal være vakt tilgjengelig via telefon for de som trenger å vite når de kan besøke Trollfjorden. Ferdselrestriksjonen gjelder også fritidsbåter, sier Anniken Aasjord.

I disse tidsrommene vil Trollfjorden være åpen for ferdsel i begynnelsen av august 2016:

1. august: 11.30–1200, 16.30–19.00, 22.45–00.00

2., 4. og 5. august: 11.30–12.00, 16.30–17.30, 22.45–00.00

3. august: 07.30–09.00, 11.30–12.00, 16.30–17.30, 22.45–00.00

Av regional og nasjonal interesse

Kystverket Nordland har lagt vekt på at filminnspillingen er av regional og nasjonal interesse, og et resultat av regjeringens insentivordning for film- og serieproduksjoner.

– Kystverket skal legge til rette for næringsvirksomhet langs kysten, og for regionkontoret i Nordland er det første gang at filminnspilling har havnet på sakslista vår. Vi har etter en grundig vurdering av bruken av farvannet og utfordringene Trollfjorden byr på når det gjelder manøvrering, spesielt for større skip, kommet fram til en god løsning for alle parter, som ikke utfordrer sjøsikkerheten. For oss har det også vært viktig å legge til rette for en filminnspilling som har stor markedsverdi både regionalt og nasjonalt, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik.

For flere spørsmål kontakt regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland, tlf. 957 91 777, e-post: fridtjof.wangsvik@kystverket.no

Siste nytt