Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Åpnet fornyet sjøtrafikksentral på Fedje

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Fredag 24. juni foretok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen offisiell reåpning av Fedje sjøtrafikksentral. Sentralen har fått nytt overvåkingssystem og to nye radarer, en fornying som gir raskere og bedre oversikt over trafikkbildet til sjøs‒ fra Marstein i sør til Sognesjøen i nord og Bergen i øst.

Under åpningen av sentralen viste samferdselsministeren til viktigheten av god trafikkavvikling og -kontroll.

‒ Riksveg nr. 1, sjøveien som ligger rett utenfor her skal også håndteres, selv om den er vanvittig stor. Det mye trafikk som skal gjennom flaskehalser og det å ha god kontroll bidrar til at folk flest får en god hverdag til sjøs.

Enklere og raskere systemer

Fedje sjøtrafikksentral overvåker og regulerer skipstrafikken i sitt tjenesteområde for å bidra til effektiv sjøtransport og forebygge uønskede trafikksituasjoner.

‒ Det nye systemet støtter trafikklederens oppgaver på en bedre og enklere måte enn før. Sofistikerte alarmer åpner for at man kan identifisere potensielt risikofulle trafikksituasjoner raskere og tidligere. Vi kan legge inn ulike alarmkriterier som fartøystyper, fart og vindstyrke, forhold som kan være medvirkende faktorer når uønskede trafikksituasjoner oppstår, sier sjøtrafikksentralsjef Terje Alling ved Fedje sjøtrafikksentral.

I systemet ligger det et stort potensial for avansert videreutvikling og tilrettelegging av flere oppgaver etter fremtidige behov.

Forebygger uønskede trafikksituasjoner

De maritime trafikklederne på vakt vurderer kontinuerlig situasjonsbildet og behovet for korrigerende tiltak i trafikken.  I sitt tjenesteområde utsteder sentralen nærmere 100 000 skipsklareringer årlig, og i 2015 utførte sentralen rundt 3300 inngrep for å avklare trafikksituasjoner. Årlig er det rundt fem hendelser som er vurdert som alvorlige nestenulykker.

‒ Disse tallene understreker viktigheten av sjøtrafikksentralens forebyggende arbeid. Alle trafikklederne har lang fartstid som styrmenn og kapteiner om bord i fartøy, og har derfor god innsikt i forhold om bord og i farvannet. De kan lett sette seg i navigatørens sted og vite hva som potensielt kan oppstå og hvilke løsninger som skal til for å unngå ulykker, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Fakta

  • Fedje sjøtrafikksentral ble etablert i 1992 og dekker et tjenesteområde som strekker seg fra Marstein i sør til Sognesjøen i nord og Bergen i øst. Fra kontrollrommet overvåker to trafikkledere til enhver tid trafikken.

  • Det er totalt 14 maritime trafikkledere ved Fedje sjøtrafikksentral. I tillegg er det en sjøtrafikksentralsjef og tre ansatte som driver med teknisk drift av systemer og bygningsmasse.

  • Tjenesteområdet overvåkes fra to arbeidsposisjoner. I nordlig del har trafikklederen hovedfokus på kryssende tankskiptrafikk, og i sørlig del har man spesiell oppmerksomhet på mulige trafikkonflikter i det trange farvannet ved Vatlestraumen og Kobbeleia for å unngå ugunstige møtesituasjoner. I tillegg har sentralen spesiell oppmerksomhet rettet mot lossøkende fartøy ved det spesielt utsatte farvannet ved Marstein. 

  • Den største andelen skipstrafikk som blir overvåket og regulert fra Fedje sjøtrafikksentral er skip i kysttransitt, anløp ved oljeterminalene ved Sture, Mongstad og forsyningsbasene CCB Ågotnes og CCB Mongstad, og anløp til og fra Bergen. I tillegg overvåkes og reguleres skipstrafikk til og fra Sløvåg.

  • 1. januar 2014 ble tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral utvidet til innseilingen til Bergen, inkludert Vatlestraumen og Kobbeleia.

  • Alle fartøy på 24 meter og over må ha tillatelse fra Fedje sjøtrafikksentral før de seiler inn i tjenesteområdet.

  • Fedje sjøtrafikksentral er en av fem sentraler i Norge som overvåker og regulerer skipstrafikk i spesielt utsatte og trafikkerte tjenesteområder.

  • I sjøtrafikksentralens gamle overvåkingssystem var det kun mulig å legge inn enkeltalarmer. I dag kan man reservere alarmtyper for visse fartøystyper og kombinere disse med ulike værforhold, slik at trafikklederen på vakt får melding om potensielt uønskede trafikksituasjoner.

  • Sjøtrafikksentraltjenesten er en internasjonal tjeneste som går under betegnelsen VTS (Vessel Traffic Service).

Siste nytt