Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Videreutvikler nasjonal bølgevarslingstjeneste

Kystverket Vest signerte 9. juni 2016 rammeavtale med Uni Research Polytec i Haugesund for etablering av bølgevarsling i utvalgte skipsleder langs norskekysten. Dagens bølgevarslingstjeneste skal bli landsdekkende, slik at sjøfarende langs hele kysten skal kunne hente ut varsel om bølgehøyder og farlige bølger i spesielt utsatte områder.

Bølgevarselet skal ivareta sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtrafikk, og gir sjøfarende mulighet til å planlegge optimal og trygg rute på forhånd. Bølgevarsling gjør det mulig for hurtigbåter og annen passasjertrafikk å legge ruten utenom områder med store bølger for å unngå risiko og dårlig komfort for passasjerer.

‒ God og sikker bølgevarsling bidrar til å øke sikkerheten for skipstrafikken langs norskekysten. At fartøy kan planlegge sin seilas ut fra reelle bølgeforhold i sann tid og frem i tid er en ettertraktet og nyttig tjeneste for sjøfarende som seiler på kysten i all slags vær, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Bølgevarslingstjenesten er tilpasset sjøfarende og spesielt rettet mot hurtigbåt- og ferjetrafikk. Men tjenesten er også nyttig for andre som ferdes langs kysten, slik som fritidsbåter og fiskeriflåten.

Utpekte områder

Bølgemodellene skal levere varsler rutinemessig fire ganger i døgnet, med data for tre timers intervaller og 62 timer fram i tid. Bølgevarsel er i første rekke viktig på ytre deler av kysten der bølgeforhold utgjør en risiko for liv og helse.

Via BarentsWatch publiserer Kystverket i dag bølgevarsler for skipsleder basert på bølgemodeller for 13 angitte områder langs norskekysten. Innen 2017 skal bølgevarslingstjenesten bli landsdekkende med etablering av bølgevarsling i 13 nye områder; Austhavet, Nordkapp, Kvaløya, Vesterålen, Lofoten, Træna, Helgeland, Bremanger, Hordaland, Jæren, Lista, Sørlandet og Ytre Oslofjord.

Ny type spesialvarsel

Som en del av rammeavtalen skal Uni Research Polytec levere en ny type spesialvarsel for kryssende bølger i disse utpekte områdene. Kryssende bølger er et fenomen som kan oppstå i le av grunner. Bølger endrer retning slik at de krysser hverandre, noe som kan forårsake skader selv på større fartøy.

‒ Det har gått 14 år siden vi laget de første skissene til hvordan vi kunne lage disse varslene, og siden den gang vi har fortsatt å utvikle metodikken i tett samarbeid med Kystverket, BarentsWatch og brukerne. Det har resultert i at vi kan gjøre ting svært få mente var mulig da vi startet. Vi gleder oss til å vise Kystverket hva vi kan få til med disse rammene, sier oseanograf og seniorforsker Torleif Lothe i Uni Research Polytec AS.

I dag gis det bølgevarsel for kryssende bølger i tre sjøområder; Stad i Sogn og Fjordane, Hustadvika i Møre og Romsdal og Røst i Nordland. I den nye bølgevarslingstjenesten vil kryssende bølgevarsling utvides til også andre sjøområder og skipsleder som er utsatt for slike bølgefenomener.

Når rammeavtalen er på plass skal Kystverket Vest se nærmere på hvilke områder og skipsleder som skal prioriteres først i innovasjonsprosjektet. Utviklingen av nye bølgemodeller starter til høsten.

‒ Vi har gode erfaringer med Uni Research Polytec fra tidligere samarbeid. Det at vi kombinerer vår felles kompetanse innen teknologiutvikling gir et godt grunnlag for nyttige varsler og økt sjøsikkerhet for skipsfarten, sier Hagen.

Bølgevarslingstjenesten er tilgjengelig på informasjonsportalen BarentsWatch.

Fakta

  • Rammeavtale om ny nasjonal bølgevarslingstjeneste inngås mellom Kystverkets Senter for los og VTS og Uni Research Polytec i Haugesund.
  • Rammeavtalen har en verdi på rundt 4 millioner kroner, avhengig av årlige bevilgninger.
  • Rammekontrakten har en varighet på to år, med opsjon på forlengelse i ytterligere to år.
  • De nye bølgevarslingsmodellene får en oppløsning på minimum 100 meter, og tar hensyn til bunntopografi og lokale vindforhold for å sikre god nøyaktighet. Bølgevarslene skal valideres i samarbeid med Meteorologisk Institutt basert på feltmålinger.
  • Kystverkets satsing på bølgevarsling tar utgangspunkt i Stortingsmeldingen «På den sikre siden – Sjøsikkerhet og oljevernberedskap».
  • Bølgevarslingstjenesten skal kunne videreutvikles basert på nye brukerkrav og fremtidige trender innen maritime meldingstjenester, også knyttet til e-navigasjon og maritim ITS.

Siste nytt