Publisert: , Oppdatert:
- Lise Maria Strømquist

Muligheter og utfordringer langs Nordlandskysten

Torsdag 2. juni arrangerte Kystverket Nordland årets brukerkonferanse i Svolvær. Målet var å skape en arena for dialog og formidle jobben Kystverket gjør for å sikre ferdselen til sjøs.

Rundt 40 deltagere deltok på konferansen som ble åpnet av regiondirektør Fridtjof Wangsvik. Han mener brukerkonferansen er viktig for å synliggjøre Kystverket, og konferansen gir et rom for å ta opp problemstillinger knyttet til næringsutvikling og sjøsikkerhet langs Nordlandskysten.

– Brukerne av Kystverkets tjenester er våre viktigste kunder. Vi ønsker å formidle hvilke oppgaver Kystverket Nordland har, hvordan vi prioriterer og hva vi kan forvente oss av fremtidige investeringer. Det er også viktig å ta opp konkrete problemstillinger som våre brukere er opptatt av, sier Fridtjof Wangsvik.

Gode innspill og konkrete krav

I løpet av dagen holdt foredragsholderne interessante innlegg om alt fra havneutbygging, ISPS, kystforvaltning og utviklingen i akvakulturnæringa. Aktører fra næringsliv, BarentsWatch og Kystvakta ga bredde til programmet, et program som genererte innspill fra publikum og debatt.

– Vi fikk konkrete krav til merking, nyttige synspunkter på bruk av sjøarealer til havbruksnæringen og potensielle brukerkonflikter. Alt dette er sakstyper vi holder på med til daglig. Dialog med folk som bruker sjøen har alltid en merverdi for oss. Tilbakemeldinger og innspill er blant annet nyttige i en eventuell framtidig saksbehandling. I tillegg merket vi oss at våre digitale plattformer er til stor nytte for brukerne. Blant annet fikk presentasjonen fra våre kolleger i BarentsWatch meget god respons, sier Fridtjof Wangsvik.

Siste nytt