Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Gjennomførte øvelse med Russland

Norge har samarbeidet med Russland om oljevern i over 20 år. Denne uken ble Øvelse Barents gjennomført for 11. gang.

Øvelse Barents ble gjennomført for 11. gang denne uka. (Foto: Kystverket)

Øvelse Barents arrangeres årlig og kombinerer trening på søk, redning og oljevern. Kystverket og Hovedredningssentralen øver sammen med sine russiske kollegaer på et scenario der begge disse elementene inngår.

Norsk ledelse

Under årets øvelse var Norge ansvarlig for avviklingen. Dette betyr at russiske innsatsstyrker bisto Norge, og operasjonene ble derfor ledet av norsk overordnet innsatsledelse. Øvelsen innholdt utfordringer både på søk- og redning og oljevernoperasjoner i grenseområdet mellom Norge og Russland og hvor begge nasjoner fikk trent på kommunikasjon, informasjonsutveksling, klarering av ressurser inn i norsk- og russisk territorialfarevann,  situasjonsrapportering og koordinering av søk, redning og oljevernoperasjoner.

–  En hendelse der det er fare for liv og helse, samt utslipp av forurensning, byr på en rekke utfordringer for innsatspersonellet. Det er derfor viktig at vi øver på dette hvert år, sier Alf Kristiansen som var øvingsleder for Kystverket.

Omfattende deltakelse

I tillegg til Kystverket deltok blant annet sjøredningssentralen i Murmansk,  hovedredningssentralen i Bodø, Northern Branch of the Marine Rescue Services (russisk oljevern), russisk og norsk kystvakt, det norske luftforsvaret og den russiske nordflåten.

Kystverket bidro til øvelsen med ressurser fra oljeverndepotet Vadsø, Kystverkets beredskapsfartøy MS Skomvær og MS Strilborg, Kystverkets overvåkningsfly, fartøy i kystnær beredskap i Øst-Finnmark, innleide ressurser og fikk også bistand fra NOFOs beredskapsfartøy. Russland deltok ikke i oljeverndelen i 2016.
Totalt i øvelsen deltok om lag 150 personer med 14 fartøy, 3 fly og 2 helikoptere fra Norge og Russland.

 Sårbar natur

Transporten av olje og oljeprodukter fra Russland, langs norskekysten i nord, har holdt seg stabil de siste årene. I tillegg har man en økning i volum for oljeomlasting, blant annet i Bøkfjorden i Sør- Varanger. Miljøet i og ved Barensthavet er svært sårbart. I tillegg er dette et område som i vinterhalvåret er preget at mørke og dårlig vær.

– Ved en alvorlig hendelse vil bistand fra nabolandet kunne være helt avgjørende for utfallet, konkluderer Kristiansen.

Siste nytt