Publisert: , Oppdatert:

ØVELSE BERGEN: "En annerledes dag på jobb"

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

1.maskinist Kristin Brandt Hansen er ikke i tvil: Dette ble en spennende dag på jobb. Samordningsøvelsen mellom Kystverket, Statoil og IUA Bergen setter evner til samhandling mellom fartøy, folk og teknologi på prøve.

23 fartøy, avansert opptaksutstyr og spennende teknologi fikk stå sin prøve under øvelse Bergen – der popkorn fortsatt spiller en vesentlig rolle.

Vi er om bord på OV Utvær, der Kristin Brandt Hansen er 1.maskinist. Hun sitter med skjermer som viser avansert data foran seg. Samtidig lytter hun og har dialog med innsatsleder til sjøs, som befinner seg på et helt annet fartøy. 1. maskinisten er en av rundt 150 personer som var med i øvelsen.

– Vanligvis trener vi mest på det tekniske, i dag har vi øvet mer på koordinering og samspill mellom fartøy og flere involverte, sier Brandt Hansen.

Se flere bilder her!

Kystvaktfartøy, oljevernfartøy, ulike typer lenser og opptaksutstyr, fjernmåling ved hjelp av to droner og en aerostat er å se på sjøen utenfor Bergen 1. juni. Belter av popkorn ”spiller” olje, mens mange mennesker får testet kunnskap og evner til samarbeid.

Samordning og koordinering

‒ Denne øvelsen er en god samordningsøvelse, sier Kystverkets øvingsleder Bjørn Helge Utne.

Han forklarer at øvelsens hovedmål er å sette samordningsavtalen mellom Statoil Sture, Statoil Mongstad, Bergen Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) og Kystverket på en prøve. Slik blir organiseringen internt i beredskapsorganisasjonene også testet.

Avdekket forbedringspunkter

‒ Hovedutfordringen har vært koordinering og mobilisering av fartøy og ressurser, sier Utne, som trekker fram kommunikasjon og rapportering via VHF som et spesielt utfordrende punkt.

‒ IUA bruker nødnett, i motsetning til de andre aktørene som bruker VHF samband. Dette kan føre til et mangelfullt situasjonsbilde, forklarer Utne.

Område med høy miljørisiko

Hvorfor er denne øvelsen spesielt viktig?

‒ Her på sjøen like utenfor Bergen befinner vi oss i et område med både forhøyet miljørisiko. Det vil si at vi er i et farvann med høyere sannsynlighet for at en hendelse med utslipp av råolje fra fartøy til sjøs inntreffer. Derfor er det viktig at det øves på samordning av akuttberedskapen nettopp her. Dette innebærer blant annet overlevering av aksjonsansvar fra Statoil til Kystverket, samt at vi får erfaring med tidsbruk for mobilisering og behovet for ressurser, sier Kystverkets øvingsleder.

Men hvorfor er det popkorn som fanges opp i lenser og opptaksutstyr?

‒ Popkorn er et naturprodukt som flyter og oppfører seg tilnærmet likt olje, samt at det er miljøvennlig, svarer Utne.

Øvingsledelelse

Fra venstre ser vi her Alf Halsen, IUA Bergen, Eirik Torsvik Monssen, Statoil Sture og Bjørn Helge Utne  Fra Kystverket.

Siste nytt