Publisert: , Oppdatert:

Tilbringertjenesten overført til Norsk Lostransport

Da er overtakelsen av tilbringertjenesten for los på sjø sluttført. Fra 1. juni er det Bukser og Bergings datterselskap Norsk Lostransport som utfører skyssoppdragene for losene på sjø. 

Fra sør til nord har det blitt gjennomført overtakelse av båter og mannskap, og nye rutiner for kommunikasjon mellom losformidling, loser og losbåtførere er etablert.

- Fra et operasjonelt ståsted har ting gått greit, rapporterer leder for losformidlingene, Stian Longva.

Og losdirektør Erik Blom melder:
- Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av denne overgangen. Alle har vært profesjonelle og ytt ekstra i overgangsfasen, 

Samtlige losbåtførere fikk tilbud om arbeid i NLT og de fleste takket ja. Dette har også gjort overgangen smidig.
- Vi har fortsatt erfarne og dyktige losbåtførere å forholde oss til, sier Blom.

Det er mange brikker som skal på plass når en intern tjeneste skal flyttes ut. Kystverktes bestillingssystem for los og tilbringeroppdrag Njord har blitt videreutviklet, og er nå klar til å inkludere NLT. 

- Nå vil losformidlernes jobb bli enklere, og det blir enklere å dokumentere bestillingene våre og danne god statistikk for å kunne effektivisere losformidlingen ytterligere på sikt, forteller Longva
Vi tar sikte på å videreutvikle dette bestillingssystemet etter hvert som vi gjør oss nye erfaringer med samarbeidet med NLT.

Siste nytt