Publisert: , Oppdatert:

Kartlegger dumpefelt for kjemiske stridsmidler

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har i 2015 og 2016 kartlagt dumpefeltet for kjemiske våpen i Skagerrak. Anbefalinger om hva som skjer videre, jobbes med av Kystverket og FFI nå.

Kartleggingen av vrakene på havbunnen ble gjennomført fra FFIs forskningsskip HU Sverdrup II, med bruk av den autonome undervannsfarkosten HUGIN HUS. personer

– Formålet med kartleggingen har vært å lokalisere og fastslå hvor mange vrak, fylt med kjemiske våpen, som ble senket i og ved dumpefeltet i tidsperioden 1945-1947, sier prosjektleder i Kystverket Hans Petter Mortensholm (til høyre i bildet).

Kan ha deponert 48.000 tonn kjemiske stridsmidler                                

I 2015 utførte FFI en litteraturstudie der tilgjenglige arkiver og ny informasjon indikerte at mellom 36 og 38 vrak kunne ha blitt senket som en del av de alliertes deponering av de kjemiske stridsmidlene fra Tyskland.

– Anslagsvis er det deponert 41.000 – 48.000 tonn med kjemiske stridsmidler i feltet. FFI har en relativt god indikasjon på hvilke stridsmidler som ble deponert, forteller sjefsforsker Petter Lågstad fra FFI (til venstre i bildet over).

Fra ødelagte til nesten uskadde vrak

Kartleggingen i 2015 og 2016 har dekket ca 450 km2 av sjøbunnen i Skagerrak, og har spesielt lagt vekt på å lokalisere vrak som var dumpet utenfor feltets grenser. Området ligger på ca. 600 meters dyp.

Saken fortsetter under kartetdumpested

Totalt 54 vrak er lokalisert i kartleggingsarbeidet og av disse er 36 vurdert til sannsynligvis å være en del av deponeringen av kjemiske stridsmidler.

– Tilstanden på disse 36 vrakene varierer fra ødelagt til nesten uskadet, forklarer sjefsforskeren fra FFI.

Se videopresentasjon av vrakene her.

Avdekket også historiske vrak

Det er også samlet inn biologisk materiale og sedimentprøver. Analysene av disse prøvene pågår fortsatt.ulike vrak

–  I kartleggingsarbeidet har vi lokalisert flere vrak av historisk interesse.  Data om disse vil bli gitt til kulturminnemyndighetene, sier Mortensholm.

Kystverket skal i løpet av høsten 2016 samle all innsamlet informasjon og vil overlevere en sluttrapport til Samferdselsdepartementet med anbefaling og informasjon om videre arbeid.

Fakta

Siste nytt