Publisert: , Oppdatert:

U-864: Ferdigstilte støttefyllingen etter planen

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Miljøovervåkningen av arbeidet med støttefyllingen er en av de mest omfattende som har vært gjennomført ved undervannsoperasjoner i Norge. Når arbeidet nå er ferdigstilt, viser målingene så langt at kvikksølv ikke er virvlet opp eller spredd.

På lørdag avsluttet Van Oord arbeidet i vrakposisjonen for U-864. Alle sensorer benyttet for miljøovervåking er nå tatt opp og MV Siddis Marine er demobilisert.

Nå gjenstår arbeidet med sluttanalyser og ferdigstilling av sluttrapporter.

Se bilder og statusrapporter på Facebooksiden U-864.

Om lag 200.000 tonn med rene masser har blitt lagt ut med spesialutstyr. Ifølge foreløpige miljøundersøkelser har dette skjedd uten oppvirvling og spredning av kvikksølv.

– Overvåkningsprogrammet under arbeidet med støttefyllingen er et av de mest omfattende som har vært gjennomført ved undervannsoperasjoner i Norge, sier Kystverkets prosjektleder Hans Petter Mortensholm.

Gikk etter planen.

Marcel Tuin, som er prosjektleder for Van Oord, sier arbeidet med U-864 har vært svært lærerikt og utfordrende. Det er også benyttet nyutviklet utstyr.

– Vi er svært fornøyde med at arbeidet gikk som planlagt, og ikke førte til ytterligere kvikksølvforurensning, sier Tuin.

Stabil skråning

Forskipet til U-864 ligger i en skråning i et geoteknisk ustabilt område. Støttefyllingen har nå stabilisert området og redusert risikoen for utgliding av masser.

Dette sikringsarbeidet måtte gjennomføres uavhengig av hvilket hovedtiltak som velges for U-864.

– Støttefyllingen medfører ingen begrensninger for videre arbeid med vrakdeler og sedimenter. Arbeid kan nå gjennomføres uten overhengende fare for ras og spredning av kvikksølvforurensning, sier Mortensholm.

Støttefyllingen skal nå få konsolidere (sette seg) i 12 til 18 måneder.

Her kan du se videoen som forteller om arbeidet med støttefyllingen.

Her kan du se NRK Brennpunkts dokumentar om U-864.

Følg U-864 på Facebook, og få med deg de siste oppdateringene i prosjektet.

 

Siste nytt