Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Fjerner eierløse blåskjellanlegg i Rogaland

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

I sommer skal Kystverket Vest fjerne 12 eierløse blåskjellanlegg i Rogaland. Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og utgjør en sikkerhetsrisiko for skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri.

Blåskjellanleggene har stått uten eiere og tilsyn i flere år. Et av anleggene er opptil 400 meter langt og har et overflateareal på rundt 50 mål.

Anleggene holdes under oppsyn. Dersom de sliter seg, står de i fare for å drifte ut i skipsleden.

‒ Tilstanden på anleggene varierer. Flere av anleggene er store og dekker et område som er like stort som flere fotballbaner. Vi ønsker å fjerne disse for å unngå at de driver ut i skipsleia, hvor det går nyttetrafikk og fritidsbåter, sier prosjektleder Lene Mathisen i Kystverket.

Et blåskjellanlegg like nord for Stavanger var i 2012 i stor fare for å slite seg, og ble da fjernet av Kystverket Vest. De eierløse blåskjellanleggene som nå ønskes fjernet er lokalisert i kommunene Vindafjord, Tysvær, Finnøy, Suldal, Hjelmeland, Strand og Sandnes.

Sikkerhet og miljø i fokus

I 2007 kom det krav om at eiere av nye oppdrettsanlegg må stille økonomisk garanti for fjerning av anlegget ved eventuell konkurs. Ettersom anleggene i Rogaland ble etablert før dette regelverket ble innført, er det ikke avsatt midler i næringen til å fjerne anlegget. 

‒ Vårt fokus er på sikkerhet, fremkommelighet og miljø. Derfor er det svært gledelig at vi nå kan fjerne disse anleggene som har stått eierløse og uten tilsyn i flere år. Ved å få bort anleggene fjerner vi et potensielt faremoment for skipstrafikken, samtidig som vi verner om miljøet i skipsleia, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.  

Miljøvennlig håndtering

Blåskjellanleggene består av store mengder tauverk, kjetting, plastrør, blåser og blåskjellrester. Når dette skal fjernes er det viktig for Kystverket at avfallshåndteringen skjer på en miljøvennlig måte.

‒ Anleggskomponenter som tas opp skal i så stor grad som mulig gå til gjenbruk, mens resterende skal leveres til godkjent avfallsmottak, opplyser Mathisen.

Oppdraget ble nylig sendt ut på anbud, med anbudsfrist 8. juni. Torsdag 19. mai gjennomførte Kystverket Vest en befaring av anleggene med åtte potensielle leverandører. Befaringen ble gjennomført for å få bedre oversikt av anleggenes tilstand og omfang. Kystverket ønsker å starte opp arbeidet så raskt som mulig etter oppdraget er tildelt.

Siste nytt