Publisert: , Oppdatert:

Samlet beredskapsmiljø inviterer til "Beredskapsdagen 2016"

Hvordan kan det offentlige og næringslivet sammen styrke beredskapen vår? Det blir synliggjort på Beredskapsdagen 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Maritim sikkerhet i Oslofjorden blir den røde tråden.

Regiondirektør i NHO, Kristin Saga, beredskapsdirektør Johan Marius Ly og avdelingsleder for Nokas i Vestfold og Telemark har engasjert seg for Beredskapsdagen 2016. Foto: Kystverket
Regiondirektør i NHO, Kristin Saga, beredskapsdirektør Johan Marius Ly og avdelingsleder for Nokas i Vestfold og Telemark har engasjert seg for Beredskapsdagen 2016. Foto: Kystverket

Sammen med regiondirektør i NHO, Kristin Saga, og Morgan Sæbø, avdelingsleder i Nokas for Vestfold og Telemark, har beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly engasjert seg i årets hendelse for beredskapsaktører i Vestfold; Beredskapsdagen 2016.

Dagen arrangeres 21. april i regi av Fylkesmannen i Vestfold, ved fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser. Et sterkt lag skal sørge for at dagen blir en god møteplass for både næringsliv, offentlige etater og akademia, så vel som frivillige organisasjoner. 

Klikk her for program    Klikk her for påmelding

Beredskapsmiljø i vekst

Regiondirektør i NHO, Kristin Saga, peker på at brorparten av omstilling i Vestfold har skjedd gjennom maritim sektor. Derfor er også beredskap og sikkerhet til sjøs by på muligheter for næringslivet. Det vil Beredskapsdagen 2016 vise eksempler på.

‒ I Vestfold er det samlet sett et stort miljø rundt beredskap. Vi ser tegn til klyngedannelse og ønsker den velkommen. Jo mer vi kan styrke eksisterende arbeidsplasser og få nye til regionen vår, jo bedre, sier NHO-direktør Kristin Saga.

Hun ser fram til å høre hva de offentlige aktørene har å si til næringslivet i regionen, og casene som vil bli presentert av lokale bedrifter.

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, utdyper;

‒ Det er mange aktører rundt oss som jobber med vårt felt, aktører du kanskje ikke tenker på, eller forbinder med beredskap. Vi har høgskolen som satser på beredskap, vi har fått en lokalisering av politidistriktet her, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Kystverket, i tillegg til regionale og lokale virksomheter – som Sjøredningsskolen og Redningsselskapet, sier han.

 

Viser triple helix-modellen

Ly ser på Beredskapsdagen 2016 som et nyttig sted å være for å møte både offentlige og private aktører i bransjen.

‒ Kystverket har en ambisjon om å bidra til å bygge et beredskapsmiljø der kunnskap, forskning og produkter som kan bidra til bedre beredskap – slik kan også bedrifter bidra til utvikling av beredskapen vår, sier Ly.

Ly legger til at samfunnssikkerhet generelt er i fokus nå. Befolkningen er bevisst på sitt sikkerhets- og trygghetsbehov. Beredskap er også et satsingsområde for Høgskolen i Sørøst-Norge. Den setter sitt preg på dagen både som arena og som en partner i programkomiteen. Ly gir eksempler på samfunnsgevinsten av å ha en tett dialog mellom partene;

‒ Kystverket har identifisert et beredskapsbehov overfor forskningsmiljøer og bedrifter, videre har en leverandør av oss definert en masteroppgave som studenter har tatt tak i. Slik får vi i fremtiden verktøy som styrker oljevernberedskapen vår. 

Risikovilje og kapital

Både Ly og Saga ser også utfordringer. Det krever risikovilje og kapital å satse på innovasjon og nye løsninger, og du må ha mot som innkjøper. Offentlige anbudsprosesser passer ikke alltid inn i disse innovasjonsprosessene.

‒ Det krever kunnskap om nye produkter og løsninger for en innkjøper, slik at man kan utnytte de mulighetene som faktisk er der, sier Saga.

Hun legger til at offentlige innkjøpere må gå i dialog med næringslivet for å få kunnskap om fremtidens løsninger, slik at man ikke bare bestiller gårsdagens produkter om igjen. En god start kan være å treffe hverandre på Beredskapsdagen.

Kunnskap i tide

Beredskapsdagen 2016 gir mulighet for mer kontakt mellom næringsliv relatert til maritim industri og de offentlige aktørene på beredskapsområdet. Her kan utfordringene møtes med kunnskap om hverandres utfordringer og kapasitet.

‒ Jeg tror flere bedrifter ser det på samme måte som oss i Nokas; det er nyttig å treffe andre som arbeider innen samfunnssikkerhet og beredskap, samt leverandører, i en setting hvor man kan snakke fag og høre hva som skjer innen feltet i Vestfold, understreker Sæbø.

‒ Det handler også om å bli kjent med hverandre før krisen er et faktum.

Fakta

Program

Siste nytt