Publisert: , Oppdatert:

Sterkt lag bak Beredskapsdagen 2016

‒ Hovedmålene med Beredskapsdagen styrkes ved at Kystverket deltar som arrangør, sammen med NHO, Høgskolen Sørøst-Norge og Fylkesmannen i Vestfold, sier fylkesberedskapssjef i Vestfold, Jan Helge Kaiser.

Jan Helge KaiserHan er glad for at Kystverket har sagt seg villig til å delta som arrangør, og ser synergieffekten av teamet bak konferansen. Fylkesmannen, Høgskolen i Sørøst-Norge, Kystverket og NHO har i fellesskap satt sammen årets program.

‒ Beredskapsdagen har til hensikt å samle alle som har et engasjement innenfor samfunnssikkerhet og beredskap i regionen, sier Kaiser (bildet).

Klikk her for program    Klikk her for påmelding

Med Kystverket som en ny samarbeidspartner for konferansen, ser han en styrke i å få et stort kompetansemiljø og en nasjonal premissleverandør innen forurensningsberedskap med på laget.

‒ Vi har fått med en aktør som viser vei med forskning og utvikling, særlig for utvikling av organisering, teknikker, utstyr og prosedyrer mot akutt forurensning, sier Kaiser.

Han tror den gode sammensetningen bak konferansen vil bidra til at målet for dagen oppnås; økt kunnskap om beredskapsaktørene i Vestfold, og en viktig møteplass for næringsliv, frivillige organisasjoner og ikke minst offentlige etater.

‒ Beredskap handler også om at vi har kunnskap om hverandre og ikke minst hverandres roller, ansvar og kompetanse. Beredskapsdagen gir unik mulighet til å få slik kunnskap, sier Kaiser.

Han legger til at med etableringen av det nye senteret for beredskap og integrert krisehåndtering og forskningsprosjektet til Høgskolen i Sørøst-Norge, kunne ikke Beredskapsdagen 2016 blitt arrangert et bedre sted enn nettopp ved høgskolen på Bakkenteigen.

Siste nytt