Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Bidro til arrestasjon av etterlyst fartøy

Med hjelp fra Kystverket og Fiskeridirektoratets analyseenhet i Vardø etterforsket indonesiske myndigheter et internasjonalt etterlyst fartøy som i flere år har drevet ulovlig fiske i 13 land. Fartøyet MV ”Viking” og mannskapet ble 25. februar tatt i arrest av indonesiske myndigheter.

MV ”Viking” har siden 2013 vært etterlyst for å ha gjennomført ulovlig fiske under falsk flaggstatus og ulike navn.

‒ Fartøyet har blant annet vært registrert en rekke ganger på ulovlig fiske i Antarktis, og vi har også klare indikasjoner på at fartøyet har bedrevet fiske uten tillatelse nord i det Indiske hav, opplyser seniorrådgiver Sigurd Richardsen som representerer Fiskeridirektoratet ved Analyseenheten i Vardø.

Richardsen var til stede når indonesiske myndigheter senket MV ”Viking” utenfor sørkysten av Java.

‒ Uavhengig av etterforskningen for å finne bakmenn og pengestrøm, bestemte indonesiske myndigheter seg for å senke fartøyet til skrekk og advarsel for alle som bedriver fiskerirelatert kriminalitet. Dette er i samråd med nåværende praksis i Indonesia. Man ønsker på den måten å frata fartøyseiere verdier uten en langvarig rettslig prosess. Samtidig vil man unngå salg av fartøyet, da dette kan medføre risiko for korrupsjon, forteller Richardsen.

Richardsen påpeker at etterforskingen av mannskap og mulige bakmenn fortsetter.

Etterlyst gjennom Interpol

Allerede i 2013 utarbeidet Norge et etterlysningsnotat for MV ”Viking”, et såkalt «Purple Notice», til den internasjonale politiorganisasjonen Interpol etter mistanke om ulovlige fiskeriaktiviteter. Etterlysningsnotatet ble fornyet i 2015, og var grunnlaget for at fartøyet ble tatt i arrest av indonesiske myndigheter, og etterforskning mot mannskap og bakmenn ble iverksatt.

I februar 2016 ba lederen for den indonesiske arbeidsgruppen mot ulovlig fiske (Presidental Task Force against Illegal Fishing) om bistand fra Norge, deriblant analyseenheten i Vardø.

‒ Analyseenheten har bistått indonesiske myndigheter og Interpol med kartlegging av fartøyets aktivitet de siste årene. Vi er godt fornøyd med at analyseenheten som ligger under Vardø sjøtrafikksentral er blitt en viktig aktør og samarbeidspartner i slike saker, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved sjøtrafikksentralen i Vardø.

Avdekker kriminalitet til sjøs

Analyseenheten ble opprettet 1. oktober 2015 ved Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø, og har som hovedoppgave å analysere informasjon om fartøysaktiviteter og -bevegelser, og avdekke ulovlig fiske og ulovlig transport av gods. Den er bemannet av ansatte fra Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Analyseenheten samarbeider blant annet med Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Kystvakten, Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet, politiet, Kripos, Økokrim, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

Siste nytt