Publisert: , Oppdatert:

Overlater roret for Kystverket Sørøst til ny regiondirektør

Når Sven Arild Hansen pensjonerer seg 1. april, tar Harald Andreassen over roret som regiondirektør for Kystverket Sørøst inntil videre.

Sven Arild Hansen takkes av etter 16 år som regiondirektør i Kystverket Sørøst, og Harald Andreassen trer inn i hans stilling inntil videre.
Sven Arild Hansen takkes av etter 16 år som regiondirektør i Kystverket Sørøst, og Harald Andreassen trer inn i hans stilling inntil videre.

Sven Arild Hansen takkes av etter 16 år som regiondirektør i Kystverket Sørøst, inkludert en periode som avdelingsdirektør for Kystavdelingen (senere kalt Sjøsikkerhetsavdelingen) som er en del av Kystverkets hovedkontor.

Virksomhet i utvikling

I løpet av de 16 årene har det skjedd betydelige organisasjonsendringer i Kystverket, som Hansen har vært delaktig i prosessene rundt.

‒ Fokuset mitt har vært rettet mot det å være leder i en virksomhet i utvikling, og samtidig være der for Kystverkets brukere og samarbeidspartnere. Videreutvikling av Kystverket som transportetat har vært sentralt i mitt arbeid, sier Hansen.

Vil videreføre arbeidetHarald Andreassen

Sjefingeniør Harald Andreassen (bildet) overtar roret som regiondirektør for Kystverket Sørøst inntil videre, mens Hansen går over i pensjonistenes rekker.

‒ Jeg vil videreføre ledelse av regionen på en profesjonell måte slik det har vært til nå, sier Andreassen.

Siste nytt