Publisert: , Oppdatert:

Oppdatert prosjektinformasjon for Innseiling Oslo

Det nærmer seg slutten av utdypingsarbeidene i prosjektet og de ca 20 grunnene som er ferdig vil bli oppmålt av Kartverket uka etter påske.

Arbeidet med sprengning og mudring er ferdig på disse grunnene, men som vanlig prosedyre vil entreprenøren gå over og finpusse dem rett før kartlegging.

Riggen og lekter vil dermed kunne bli sett på flere av grunnene som er ferdig i løpet av påsken.

Fakta

Prosjektet:

  • Oslo har Norges største gods- og passasjerhavn.
  • I 2010 ankom 4.271 skip havna. Brutto tonnasje for anløpende skip var da 69.403000 tonn.
  • 24 små grunner, fra Drøbak til indre Oslofjord, skal fjernes for å øke dybden i hovedfartsåra fra 11 til 14 meter og gjøre sjøferdselen tryggere.
  • Det er planlagt å fjerne 88.000 kubikkmeter fast masse, altså fjell. Disse steinmassene deponeres til underfylling av en planlagt molo i Spro havn på Nesodden.
  • Totalt er prosjektet, med utdyping og merking, budsjettert til om lag 160 millioner kroner.
  • Wasa Dredging er entreprenør for utdypingsprosjektet, mens HR Prosjekt har byggeledelsen.

Kontaktpersoner i Kystverket:

Her kan du følge Innseiling Oslo på Facebook.

Slik er saksgangen i et prosjekt:

sak

Siste nytt