Publisert: , Oppdatert:

Status Innseiling Oslo:

Halvparten av arbeidet i indre havn er ferdig.

Utbyggingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik gir her status på prosjekt Innseiling Oslo.
Utbyggingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik gir her status på prosjekt Innseiling Oslo.

Utbyggingsleder forteller at det nå gjenstår to og en halv grunne av de fem grunnene som skal utdypes i Oslo kommune.

Frøydis Rørtveit Stensvik opplyser at det den siste uka har pågått miljømudring og fjerning av løsmasse på to av de gjenstående grunnene, nummer 19 og 21. (se kart)

‒ Det er foretatt en risikovurdering når det gjelder trykkbølger. Sprengning vil gjenopptas i løpet av ettermiddagen 8. mars. Arbeidet vil fortsette, og de dagene sprengning er påkrevd, skjer det en gang i løpet av dagen, sier utbyggingsleder Stensvik.

Her kan du se dokumenter og utredninger om prosjektet.

Arbeidet som pågår i Oslo kommune, er planlagt ferdig til 1. mai. Etter det gjenstår ca. en ukes utdypingsarbeid i Nesodden kommune.

Alle grunnene vil i forkant av Kystverkets arbeid ha gjennomgått en risikovurdering.

Her er spørsmål og svar tilknyttet arbeidet.

Fakta

Hvordan blir sprengingene varslet?          

Det er opprettet en SMS-varslingstjeneste der du kan melde deg på for å motta informasjon om tidspunktene for sprengning. Dette gjøres ved å sende ”oslofjord” til 2080. Det er gratis å motta SMS-varsler.

Siste nytt