Publisert: , Oppdatert:

Høring om EU-regelverk

EU har starta evaluering av EU-regelverk for sjøtransport for å identifisere unødige byrder, inkonsekvens i regelverket og ulønnsomme tiltak. Som del av dette åpner de offentlig høring. 

Gjennom høringen ønsker EU innspill og synspunkt på EU-regelverk som er relevant for sikkerhet og effektivitet i sjøtransporten.

Målgruppen for høringen er både redere, operatører av havner eller havneterminaler, passasjerer, sjøfarende og deres organisasjoner, handelsorganisasjoner, flaggstater, klasseselskaper, skipsagenter og offentlige myndigheter.

Tilbakemeldinger skal gis gjennom et spørreskjema som er tilgjengelig på EU-kommisjonens hjemmesider. (Lenke lengre nede) På nettsidene gis også en del bakgrunnsinformasjon om regelverket de ber om tilbakemelding på.

Blant regelverk som er Kystverkets ansvarsområde, bes det om tilbakemeldinger på direktiv 2002/59/EC og 2010/65/EC. Forpliktelser i disse direktivene er gjennomført ved forskrift om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven.

Høringsfristen er 8. januar 2017.

EUs nettside for mer informasjon

Siste nytt