Publisert: , Oppdatert:

Koblet slep på Superspeed2 ved Svenner

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Kystverkets slepefartøy BB Connector koblet nødslep på Superspeed2 utenfor Svenner mandag.

Det var ikke så dramatisk som det kunne se ut, fergen var tom for passasjerer og benyttet dagen til å øve med Kystverkets slepefartøy BB Connector.

Kystverket gjennomfører øvelser med slepefartøy langs hele kysten, men som oftest er det skip med nyttelast det blir øvet med. Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, sier det er viktig å øve også med passasjerskip. Derfor kunne man utenfor Svenner mandag se Color Lines Superspeed2 bli slept av BB Connector. En tilsvarende øvelse fant sted to uker tidligere, utenfor Kristiansand.

– Litt av utfordringen med passasjerskip er å koble slepebåten sammen med fartøyet. Den statlige slepeberedskapen er i utgangspunktet dimensjonert for fartøy over 5000 BT, med risikolast, olje eller andre type forurensende stoffer – der har vi ofte bedre handlingsrom og mulighet for å sette over nødslep, da de som oftest har åpne dekk som gjør det enklere å komme til for å koble slep, sier han.

Her kan du se bildene fra øvelsen.

Øvelse styrker, uansett værforhold

Det var 13 sekundmeter vind, og lite sjø under øvelsen mandag. Ved tilsvarende øvelse i Kristiansand, ble slep koblet på Superspeed1 i 17 sekundmeter vind og to meters bølgehøyde.

– Øvelser gjør oss bedre i stand til å håndtere en reell hendelse, ved at mannskap er drillet på sitt ansvar vet de hvilke oppgaver de må løse sammen. Det de nå gjennomfører i greie værhold, ruster dem bedre den dagen de må trå til i mer krevende vær, sier Ly.

Her kan du lese om den statlige slepeberedskapen.

Fakta

Dagens øvingsmål:

  • Gjøre mannskap / besetning på BB Connector i stand til å ivareta nødslep av fartøy som daglig ferdes i slepebåtens ansvarsområde på en sikker, effektiv og hensiktsmessig måte.
  • Gjøre mannskap / besetning på passasjerfartøyet i stand til å ta imot bistand fra slepefartøy og bidra til å sette slep på en sikker, effektiv og hensiktsmessig måte
  • Avdekke dekke mulige behov eller endringer hos rederiet og Kystverkets slepefartøy med tanke på nødslep.

Rapporten etter øvelsen mandag, viser at øvingsmålene ble nådd for mannskapet på begge fartøyene.

Generelt om sjøsikkerhet/beredskap i Oslofjorden:

Horten Sjøtrafikksentral overvåker Oslofjorden 24 timer i døgnet, hele året. Sentralen har svært god oversikt over alle fartøy som beveger seg i Oslofjorden, og vet til enhver tid hvor de tilgjengelige ressursene befinner seg.

Kamera, radar og AIS-data, alt vi har tilgang på av sensitive sensorer, er på plass i prioriterte områder. I tillegg har Kystverket alltid los om bord på alle cruiseskip som seiler ut og inn av Oslofjorden. Erfaringen er at cruisefartøy er svært manøvreringsdyktige. Både trening av mannskap og skipsdesign viser sikkerhet og beredskap som prioriterte oppgaver.

Når det gjelder slepeberedskap, kan Kystverket rekvirere private slepefartøy ved behov. Dersom det er fare for grunnstøting, kan Kystverket eksempelvis mobilisere slepebåten som er i beredskap ved oljeraffineriet på Slagentangen. Men dette er ikke den eneste Kystverket har tilgjengelig. Noen slepebåter har Kystverket kontrakt med, andre har etaten etter loven mulighet til å beordre dersom behov.

Her kan du lese om den statlige slepeberedskapen.

Siste nytt