Publisert: , Oppdatert:

Vil sette natur og miljø først

– Folk kan føle seg trygge på at Kystverket tar hensyn til natur og miljø når vi foretar sprengningsarbeider under vann.

Det sier utbyggingsleder i Kystverket, Frøydis Rørtveit Stensvik, om sprengningsarbeidet som er planlagt ved Gåsvær ytterst i Kvalsundet i Tromsø.

Lytter til fagmyndighetene

Vurderinger av sprengningenes virkning på hval og annet liv i havet er et viktig tema som diskuteres med de involverte fagområdenes statlige ekspertise.

– Kystverket vurderer fortløpende situasjonen ved gjennomføring av prosjekter, slik vi alltid gjør i saker som dette. Vi innhenter råd fra fagekspertisen og andre involverte myndigheter, som fylkesmannens miljøvernavdeling, sier utbyggingslederen.

Dersom Kystverket er i tvil om virkningen tiltakene har på miljøet, settes undersøkelser og nye vurderinger foran den tidligere satte fremdriftsplanen.

Hensyn til naturmangfold og gyting

I vilkårene som er satt for gjennomføringen av prosjektet er det tatt hensyn til naturmangfold og gyteområder.

– Men det vi ser nå, er et fantastisk liv i fjorden som vi ikke vil risikere at tar skade av sprengningsarbeidet. Folk skal være trygge på at jobben vi gjør i Kystverket ikke rammer livet i og ved havet, sier Stensvik.

Siste nytt