Publisert: , Oppdatert:

Øver slep av cruiseskip i Oslofjorden

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Denne uka fikk Kystverkets slepefartøy testet både kompetanse og materiell i en tenkt nødsituasjon for SuperSpeed1 utenfor Kristiansand. Neste øvelse finner sted utenfor Larvik.

Det er store krefter i sving når slepefartøyet BB Connector setter slep på Superspeed1, og forhindrer grunnstøting  på det store fartøyet. Det blåste 17 meter i sekundet, var rundt to meter sjø og rundt 4 kuldegrader da BB Connector satte slep utenfor Oksøy, den lave novembersola utfordret med motlys.

– Dette bidro til at vi fikk litt mer utfordring værmessig, og en realistisk gjennomføring, sier seniorrådgiver i Kystverket, Kjetil Aasebø.

Color Line og Kystverket fikk utnyttet dagen maksimalt til trening og testing av beredskapen denne uka. Se bildene her.

Merker effekt av internøvelser

Aasebø forklarer at både eget personell på slepefartøy og Color Line’s mannskaper har vært gjennom grundig opplæring og gjennomfører egne internøvelser.

– Erfaringen vår er at innholdet fra rederiets nødslepmanual er godt kjent hos mannskapene, det bidrar til at oppgavene løses på en god måte og uten kommunikasjonsutfordringer.

Er bevisst på cruise-utfordringen

Han legger til at små og store øvelser er alfa og omega for en god slepeberedskap.

–  Tidligere interne øvelser bidrar til at felles øvelsesutfordringer også løses godt, og styrker oss dersom en skarp situasjon oppstår, sier seniorrådgiveren.

–  Cruiseskip i drift er en utfordring på mange måter, øvelsene som gjennomføres denne vinteren viser at Kystverket og rederiene er bevisst på denne utfordringen, legger Aasebø til.

Øver i Oslofjorden

Superspeed2 står for tur 21. november, og øvelsen da blir den første utenfor Larvik i Oslofjorden. Der vil øvingsmålene fra slepeøvelsen i Kristiansand bli gjentatt:

  • Gjøre mannskap / besetning på BB Connector i stand til å ivareta nødslep av fartøy som daglig ferdes i slepebåtens ansvarsområde på en sikker, effektiv og hensiktsmessig måte.
  • Gjøre mannskap / besetning på cruiseskipet i stand til å ta imot bistand fra slepefartøy og bidra til å sette slep på en sikker, effektiv og hensiktsmessig måte
  • Avdekke dekke mulige behov eller endringer hos rederiet og Kystverkets slepefartøy med tanke på nødslep.
  • At øvelsene som gjennomføres og handlingsmønster som trenes inn er reelt gjennomførbare ved skarpe hendelser.

Siste nytt