Publisert: , Oppdatert:

Spesialstyrker fra Oslo og Bergen rykket ut til Tromsø

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Spesialtrente brannmannskap fra Oslo og Bergen trente nylig på kjemikaliehendelse på skip  i Tromsø, i regi av Kystverket.

ØVELSE – ØVELSE! Dette er Kystverkets beredskapsvaktlag. Vi har fått melding om et kjemikalieuhell om bord på et fartøy i Tromsø-sundet, øst av BREIVIKA, Posisjon Nord 69 grader 40.420’ Øst 019 grader 01.614’.  Fartøyet har lekkasje av Hydrogenperoksid. Vi har mottatt melding om at det ser ut som om det er fra en container på dekk. Det er andre kjemikalier om bord. Det er behov for entring via sjø.
Situasjonen i forhold til liv / helse er avklart. Ingen er skadet.”

Rask mobilisering

Slik lød beskjeden som kom kl. 8.15 til Oslo og Bergen Brannvesen, som begge er nasjonale, spesialtrente styrker for håndtering av kjemikalieuhell. Styrkene settes inn ved hendelser som kan oppstå for eksempel om bord på et tankskip lastet med kjemikalier.

– Ved denne øvelsen måtte brannmanskap mobiliseres direkte til innsats om bord, fra øvelsesinnkallingen kom inn til Bergen og Oslo måtte de rykke direkte ut til innsats om bord på et fartøy som befant seg i Tromsøsundet, forklarer Espen Reite fra Kystverket.
Iført tunge drakter og med avansert utstyr og med dedikerte oppgaver kom mannskapene fra Bergen og Oslo til innsatsstedet i løpet av få timer.
Dag 2 av øvelsen kom denne meldingen fra Kystverket til innsatslederne fra Oslo og Bergen:

”ØVELSE – ØVELSE! Kystverkets beredskapsvaktlag har fått melding om et kjemikalieuhell om bord på Strilborg i Tromsø-sundet, øst av Breivika, Posisjon Nord 69 grader 40.420’ Øst 019 grader 01.614’.  Det har vært en eksplosjon om bord i fartøyet. Dette har medført en vanninntrengning i skipet og en mindre lekkasje av KLOR i lasten. Lasten er lagret i en container på dekk. Det er andre kjemikalier om bord. Det er behov for entring via sjø. Situasjonen i forhold til liv / helse er avklart. Ingen er skadet.
Kystverket har mobilisert KV Senja som ankommer Tromsøysundet ca 09:00. KV Senja er utpekt som innsatsleder sjø av kystverket.”

Avdekket flere utfordringerLars Petter Wilson og Espen Reite fra Kystverket.

– Målet vårt med øvelsen var å avdekke utfordringene vi vil støte på ved å rykke ut til Nord-Norge – vi ønsket å forflytte dem raskt og smertefritt fra Bergen og Oslo til havaristen i nord, sier Wilson.
– Det vil ta lenger tid å respondere i Nord Norge enn sør i landet, men det er løsbart, erfarer han.

En ekstra utfordring som øvingslederen tror vil løse seg smidigere ved en skarp situasjon, var at brannmannskapenes gassflasker måtte tømmes før de kunne tas med på flyet.
– Det førte til noe mer tidsbruk, selv om det ikke er snakk om lange tiden. De fikk fylt dem hos Tromsø Brannvesen, som for øvrig var veldig på tilbudssiden overfor styrkene fra Oslo og Bergen, sier Wilson.
Han håper på en regelendring her, siden røykdykkerflaskene det her er snakk om er sikrere enn for eksempel dykkerflasker som reglene også omfatter.

Å ha øvelsen før mørketiden gjorde at mangel på dagslys ikke ble en tilleggsutfordring.
– Lengre avstander kan også kreve mer av oss her, men ved å ha øvet som nå er vi uansett bedre beredt når det virkelig gjelder, sier øvingslederen.

Kystvakten var ledelsesplattform for innsatsleder sjø og RITS-styrkene under øvelsen.

Kystvakten bisto også havaristen med røykdykkerlag i håndteringen av brannen som fulgte "eksplosjonen" i øvelsen.

 

Fakta

RITS (Redningsinnsats til Sjøs)

For å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø har staten inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse og trening for bistand til skip.

Du kan lese mer om RITS kjem her.

Kystverkets RITS- kjemikaliestyrker bygger på eksisterende RITS-ordning som administreres av DSB. Det er i dag 7 brannvesen i Norge med RITS-styrker. Disse er fordelt på Oslo, Larvik, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø og Tromsø.

Kystverket har avtale med to brannvesen, Bergen og Oslo, om bruk av deres RITS-styrker som RITS-kjemikaliestyrken.

Det er hovedredningssentralene som anviser RITS-innsats. I tillegg til RITS-korps er det flere brannkorps med omfattende sjøbasert aktivitet som har bygget opp beredskap for å møte det lokale risiko- og sårbarhetsbildet, men som ikke har en særskilt avtale med staten.

Kilde: DSB/Kystverket

Les også om tilsvarende øvelse i Oslofjorden!

Siste nytt