Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Kystverket på Alnes opplevelsessenter

Som en del av opplevelsessenteret som er knyttet til fyrstasjonen på Alnes utenfor Ålesund, har Kystverket en permanent utstilling. Utstillingen er i form av tre skjermer, der man interaktivt kan lære mer om Kystverket og Kystverkets oppgaver og aktiviteter.

Dronning Sonja tar en av Kystverkets skjermer nærmere i øyesyn i forbindelse med åpningen - loset av kystdirektør Kirsti Slotsvik. (Foto: Kystverket/Guttorm Tomren)
Dronning Sonja tar en av Kystverkets skjermer nærmere i øyesyn i forbindelse med åpningen - loset av kystdirektør Kirsti L. Slotsvik. (Foto: Kystverket/Guttorm Tomren)

Torsdag 7. oktober foretok Dronning Sonja den offisielle åpningen av Alnes kurs- og opplevelsessenter, som ligger i tilknytning til Alnes fyrstasjon på Godøy i Giske kommune, like utenfor Ålesund. Med sin kobling mot fyrstasjonen, og med både fjord, hav, farleder og en rekke navigasjonsinstallasjoner i panoramaet man ser fra bygget, har Kystverket fått en naturlig del i opplevelsessenteret.

Kystverket har fått på plass en utstilling som kan kobles direkte mot det man ser fra opplevelsessenteret, og som er relevante for hvordan Kystverket jobber i dag. Utstillingen vil i første omgang ta for seg deler av aktiviteten som er knyttet til det viktige arbeidet som gjøres langs sjøvegen. Dette er laget til med tre ulike områder der de besøkende kan klikke og lære på interaktive skjermen.

Klikk og lær

Konkret kan de besøkende klikke seg frem, og lære mer om hvordan kysten er merket og hva de forskjellige merkene betyr, og de kan se hvor Kystverkets egne fartøyer operer akkurat nå, samt hvilke oppgaver de utfører og har utført siste året.

På et annet område kan de besøkende se hvordan et konkret arbeid med å forbedre en utsatt strekning av sjøvegen (farleden) forbi Lepsøyrevet ble utført. Lepsøyrevet ligger like nordøst for Alnes. I bilder, illustrasjoner, sjøkart og tekst gir dette konkrete arbeidet et godt bilde av hvordan slikt arbeid gjøres, og hvorfor det er så viktig for å sikre sikker ferdsel langs kysten.

Gammelt og nytt

I samspill med de oppgaver og aktivitet som Kystverket har i dag, som utstillingen er lagt vekt på, står også fyrstasjonen på Alnes. Den representerer i realiteten et monument over hvordan Kystverket opp gjennom historien har været med på sikre sikker ferdsel langs den værharde og utfordrende kysten av Norge.

– Det er med andre ord både historie, nåtid og litt fremtid som man får med seg når man besøke Alnes. For Kystverkets del er det vi har på plass nå bare en begynnelse. På sikt vil vi utvide utstillingen, slik at den også vil omfatte flere av de viktige oppgavene som Kystverket utfører for å realisere vår visjon om å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste, forklarer Jan Erik Dyb, prosjektleder for Kystverkets utstilling.  

Alnes kultur- og opplevelsessenter vil, i tillegg til å ha kurs- og konferansefasiliteter, også huse konserter og ha kunstutstillinger. For sistnevnte kan det nevnes at kunstnerne Ørnulf Oppdal og Sidsel Colbjørnsen har donert en betydelig samling av egen kunst som skal være basisutstilling på senteret. 

Her kan du lese mer om Alnes kurs- og opplevelsessenter (ekstern lenke)

Siste nytt