Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Spår flere skipsulykker i fremtiden

- Økende skipstrafikk vil føre til at antall skipsulykker øker med 30 prosent i fremtiden, sa statssekretær Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet da han åpnet Kystverkets nasjonale beredskapsseminar.

Statssekretær Reynir Jóhannesson presenterte stortingsmeldingen "På rett kurs". (Foto: Kystverket)

Regjeringens stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap "På rett kurs", inneholder analyser som viser at skipstrafikken vil øke med om lag 40 prosent og dermed øker også ulykkesfrekvensen. Stortingsmeldingen handler blant annet om hvordan beredskapen mot akutt forurensning skal møte denne utfordringen. Jóhannesson understreket også hvor viktig Kystverkets årlige seminar er for kompetansebygging og utvikling av samarbeid innen dette feltet.

160 deltakere

Deltakerne på seminaret er ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale oljevernberedskapen, relevante myndigheter, representanter for operatører fra petroleumsvirksomheten og norske leverandører av oljevernutstyr. De om lag 160 deltakerne representerer kjernekompetanse i norsk oljevernberedskap. Samhandling og samarbeid mellom de ulike delene av denne beredskapen er hovedfokus på årets seminar.

- Dette er årets viktigste arrangement for aktører innen beredskap mot akutt forurensning, fastslår Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Siste nytt