Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Sommarøy hamn opna for ny moderne næringsaktivitet

Sommarøy hamn har fått større djupne og er no overlevert Tromsø kommune. Dette vart markert i dag. 73 millionar kroner har utdjupinga av hamna kosta. 

- Kystverket bygger hamner sett i eit langsiktig perspektiv, og vi val å gjennomføre utbetringa sjølv om den lokale sildefabrikken stoppa aktiviteten sin, fortel regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen, under opninga.

Den siste utdjupinga har ein byggekostnad på vel 73 millionar. Kystverket har brukt om lag 130 millionar statlege midlar på fiskerihamna på Sommarøy sidan 1980. Midla har verkeleg gitt avkasting. I dag ser vi at ein annan aktør har starta kvitfiskproduksjon - torsk, sei og kveite. I tillegg kan sildekvota for 2017 gjere det mogleg å starte opp at aktiviteten ved sildefabrikken.

Første tiltak Kystverket planla i denne hamna var i 1903. I årenes løp har Kystverket utført både mudring og utdjuping. Det har dei seintare år vore vanskeleg å ta inn skip til Sommarøy, fordi hamna ikkje har vore djup nok for den moderne fiskeflåten. No er hamna mudra ned til ni meter djupne. Og nymerkinga er straks i mål.

- Det er med stor glede at Kystverket i dag saman med Tromsø kommune gjennomfører den offisielle opninga av Sommarøy hamn og overleverer den for bruk til Tromsø kommune, sei regiondirektøren.

Regiondirektøren stod for nyopninga saman med Tromsøordfører Kristin Røymo og statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen. (bilda)

Foto: Cato Solberg, Kystverket.

Siste nytt