Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Åpner AIS for publikum

Nå kan publikum følge skipstrafikken live via Kystinfo, som nylig ble koblet opp mot Kystverkets AIS nettverk, AIS Norge. Nettverket viser skipsbevegelser i sanntid og har tidligere kun vært tilgjengelig for offentlige myndigheter og havner.

– AIS-data er verdifulle data med stor samfunnsnyttig verdi. Ved å gjøre disse dataene tilgjengelig for publikum håper vi å bidra til verdiskapning, effektivisering og innovasjon både i privat og offentlig sektor, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Tilgang til AIS Norge er tilgjengelig via den nettbaserte kartløsningen Kystinfo. For å få tilgang må man velge ”temalag” i høyre menyfelt, og deretter ”Sjøtrafikk og AIS”.

Tjenesten Havner fra BarentsWatch viser fartøy i kartet. Informasjonen her kommer fra Kystverkets AIS-mottakere, og posisjonene oppdateres automatisk.

Bruken av AIS Norge er gratis og tilgjengelig for alle, men dataene er regulert under Norsk Lisens for offentlige data – NLOD. Det er ingen krav om brukerregistrering for å få tilgang.

Se skipsbevegelser i sanntid

AIS viser skipsbevegelsene til skip over 45 meter opptil 12 nautiske mil fra kysten. AIS-data hentes inn fra Kystverkets 50 basestasjoner langs kysten som fanger opp signaler fra alle skip over 300 bruttotonn som seiler i internasjonal fart.

AIS Norge registrerer tre typer informasjon. Dynamisk informasjon om skipets posisjon, kurs og fart, statisk informasjon om skipets identitet, type og dimensjoner, og detaljer om seilasen, slik som destinasjon, antatt ankomsttid og last.

Todelt tilgang

Ubegrenset tilgang til AIS-data viser skipsbevegelser utenfor 12 nautiske mil og fartøy mindre enn 45 meter. Disse dataene er hovedsakelig forbeholdt offentlige myndigheter og havner, men også andre kan søke om tilgang. For å få tilgang til den lukkede og ubegrensede delen av AIS Norge må brukeren registrere seg og fylle ut en søknad hvor formålet med søknaden må spesifiseres.

Søk tilgang til lukket del av AIS Norge her
Se informasjon om brukertilgang her

Fakta

AIS er et automatisk identifikasjonssystem innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.

Kystverkets nåværende AIS-nettverk dekker, med enkelte unntak, området fra grunnlinjen og 40-60 nautiske mil ut fra kysten. AIS-nettverket mottar alle AIS-meldinger sendt fra fartøy innenfor dette dekningsområdet.

AIS-meldinger blir samlet i AIS Norge og gjøres tilgjengelig for offentlige myndigheter som har myndighetsansvar innenfor sikkerhet og beredskap, deriblant Hovedredningssentralene, Forsvaret og politiets grenseovervåking.

Siste nytt