Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Hvordan ser morgendagens navigasjon ut?

Den årlige Innovasjonskonferansen e-nav har i år rekorddeltakelse. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som åpnet konferansen i dag, utfordrer kyst- og havne-Norge til å se inn i glasskula for å planlegge for fremtiden allerede i dag.

Intelligente transportsystemer (ITS) jobber for å utvikle og utnytte teknologi til stadig bedre sjøtransport. Digitale løsninger krever samarbeid for å gi gode resultater. Norge er langt fremme i å anvende teknologi. 


- Men at vi er gode nasjonalt er ikke nok. At Norge og Kystverket er tungt inne i internasjonale samarbeid gjør det enklere for norske aktører å være med på de internasjonale arenaer, påpeker samferdselsministeren.
- Da klarer vi også å være med å påvirke internasjonale standarder og teknologiske plattformer som gjør skipsfarten tryggere og fremtidsrettet, det kan også være med å kutte kostnader, noe som er viktig i det kommersielle markedet. Utviklingen av rapporteringssystemet SafeSeaNet er ett av disse resultatene.

Skipsfarten er en viktig del av Norges transportsystem.  Det politiske målet med å flytte mer av transporten fra vei til sjø oppnås kun ved å få ned kostnadene for sjøtransporten.
- Godsanalysen viser hvor i landet trafikkmønsteret tilsier at sjøtransporten bør styrkes. Og det er i disse områdene vi skal fokusere på, forklarer Solvik-Olsen.

Nasjonal havnestrategi legger opp til at havnene må samarbeide enda mer. Infrastrukturen på land må fungere best mulig. Havne- og farvannsloven skal fornyes. Der vil Regjeringen også prøve å påvirke rammevilkårene for sjøtransporten, forklarer han.

- Kystverkets sjøtrafikksentraler og norske navigatører gjør en stadig bedre jobb for å forhindre ulykker langs norskekysten, trekker ministeren frem.
- Teknologiutviklingen og klyngesamarbeid bidrar sterkt til dette. Hva kan vi gjøre bedre og annerledes, er spørsmålet.  Og mange dyktige næringsaktører i kyst- og havne-Norge jobber med akkurat dette.

- Autonome skip vil bli en realitet, slår samferdselsministeren fast.
- At Kystverket og Samferdselsdepartementet allerede planlegger testområde for dette, er en spennende utfordring, som stadfester at vi er innstilt på utvikling som kan endre sjøtransporten betraktelig.

Solvik-Olsen avslutter med å rose Kystverket for å være fremtidsrettet og langt fremme i anvendelse av ny teknologi. Hva må myndighetene gjøre for å tilrettelegge for den utviklingen vi ønske?
Det utfordrer Samferdselsministeren forsamlingen til å trekke frem i løpet av konferansen. 

På konferansens program står foredrag fra hele 28 fagpersoner. Det illustrer noe av mangfoldet og interessen for temaområdet. Mange aktører innen kyst- og havne-Norge – både på myndighetssida og fra et spekter av næringsaktører vil bidra med sin kunnskap, sine erfaringer og sine ideer og visjoner for fremtidens e-navigasjon og intelligente transportsystemer. Dagen vil også bli brukt til paneldebatt og nyttig nettverksbygging. 

 

Siste nytt