Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Internasjonal samling om navigasjonsvarsler

Denne uken er Kystverket vertsskap når 40 fagpersoner fra 20 land og fra ulike internasjonale organisasjoner og selskaper samles i Ålesund. Anledningen er komitémøte i regi av den Internasjonale Hydrografiske Organisasjon (IHO).

Komiteen som heter World-Wide Navigational Warning Service Sub-Committee (WWNWS), møtes en gang i året for å bidra til standardisering og utvikling av den globale navigasjonsvarslingstjenesten for skip. Til det årlige møtet kommer representanter for de land, organisasjoner og selskaper som har et særlig ansvar for den globale tjenesten. 

Verden er inndelt i 21 geografiske ansvarsområder (NAVAREA) som det sendes ut navigasjonsvarsler for. Varslene inneholder informasjon om forhold som har betydning for sikker navigasjon - alt fra slukkede fyrlys til varsler om tsunamier eller piratvirksomhet.

Kystverket er på vegne av Norge koordinator for det ansvarsområdet som kalles NAVAREA 19. Dette området dekker havområdet mellom Øst Grønland og grensen til Russland og strekker seg fra norskekysten og opp til Nordpolen. 

Av spesiell interesse for Norge pågår det en prosess for å inkludere flere satellittleverandører i det globale systemet for utsending av navigasjonsvarsler. Dette vil føre til at en kan bruke satellittsystemer med dekning i nordområdene til utsending av varsler. Dette vil være en stor fordel for Norge da de systemer som brukes i dag ikke har dekning i farvannene fra Svalbard og nordover.

Møtet ble åpnet i formiddag, og vil vare til og med fredag

Siste nytt