Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Ønsker å sette fart på digitalisering

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Aktører innen maritim innovasjon møttes 1.september i Oslo for å få innblikk i nye prosjekter og tjenester for digital informasjonsutveksling innen maritim sektor. I sitt tredje år er Innovasjonskonferansen e-nav.no blitt en etablert møteplass for å diskutere innovative og fremtidsrettete e-navigasjonsløsninger.

I åpningstalen oppfordret samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen industri og innovasjonsmiljøer til å samarbeide med norske myndigheter for å fremme norske e-navigasjonsløsninger internasjonalt.

– For å ta i bruk digitaliserte løsninger må vi samarbeide. At Kystverket er tungt inne internasjonalt er utrolig viktig for oss som myndighet og for leverandørbransjen. På denne måten kan vi være med å påvirke det som skjer globalt.

– Vi ser stor teknologisk utvikling i klyngen. Digitaliserte verktøy endrer skipsfart og mer digitalisering gir økt sikkerhet og færre ulykker. Vi har i dag bedre verktøy, og de som leverer og bruker utstyr kan gjøre en bedre jobb enn før, påpekte samferdselsministeren.

Fikk siste nytt

I løpet av dagen ble det vist eksempler på leveranser innen norske e-navigasjonsprosjekter og nye prosjektinitiativ. Hele 23 foredragsholdere fra innovasjons- og utviklingsmiljøer, statlig virksomhet og maritim industri bidro til et fullpakket program på konferansen som i år hadde rekorddeltakelse med over 140 påmeldte.

Konferansens hovedformål er å formidle e-navigasjon som plattform for innovasjon, og utforske muligheter det gir for økt sikkerhet, effektivitet, forretningsutvikling og verdiskaping. 

– Jeg har jobbet med ITS i en del år, men ikke innenfor det maritime. Det er svært interessant å høre de ulike tilnærmingene til temaet her i dag. Og svært engasjerende å høre hvilke muligheter man ser for seg fremover. Jeg mener dette er innovasjonsprosesser som Bouvet bør delta i, og som vi ønsker å bli god på, sa deltaker Sven Lunøe Pihl fra Bouvet.

Som leder for Statoils Vetting Tankers and Offshore var deltaker og foredragsholder Helge Vestre opptatt av at sikkerhet blir ivaretatt i utviklingen av nye digitale tjenester.

–Det er fint å kunne møte et slikt fora av aktører i kyst- og havne-Norge, og orientere om hva vi som selskap trenger, og hvilke parameter som er viktig når vi velger transporttjenester. Siden tanktransport har høyere miljørisiko, må vi være nøye med å velge løsninger som ikke bare er billige og raske, men også så trygge som mulig. Risikobildet håper jeg blir med når norske aktører skal utvikle fremtidens transportløsninger.

Under årets konferanse ble spesielt samarbeid på tvers av bedrifter og etablering av tekniske standarder trukket frem som forbedringsområder for utvikling av e-navigasjonstjenester i Norge.

Konkret testing er i gang

e-navigasjon er en global strategi utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette for digital, automatisk og sømløs utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter.

– e-navigasjon er bygget på samhandling. Man ser skip og land i sammenheng, og det som binder det sammen er kommunikasjon, forklarte regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest, som har ledet IMOs utvikling av en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon.

Basert på dette arbeidet har IMO valgt ut seks e-navigasjonsløsninger som skal testes ut og implementeres globalt innen 2019. Norge ved Kystverket leder arbeidet innenfor en av disse løsningene som omhandler automatisk skipsrapportering. Som en del av arbeidet er Kystverket engasjert i flere prosjekter som tester ut ulike elementer knyttet til automatisk skipsrapportering. To av disse foregår i norsk farvann.

– Kystverket har et tett samarbeid med ulike aktører innen norsk industri, og vi jobber nå med å omforme det vi kan om e-navigasjon til noe konkret her hjemme, sa avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverkets Senter for los og VTS under konferansen.

Under e-navigasjonsparaplyen skal automatisk skipsrapportering testes ut i Oslofjorden i løpet av høsten. Et fartøy vil da ved hjelp av ulike systemer om bord utveksle automatiske seilingsruter med Horten sjøtrafikksentral. En tilsvarende test er allerede gjennomført ved Kvitsøy sjøtrafikksentral i Rogaland med gode resultater. Testene utføres i tett samarbeid med norsk industri.

I løpet av året skal det også gjennomføres en test av automatisk skipsrapportering i Malakka- og Singaporestredene som en del av forsknings- og utviklingsprosjektet SESAME Straits. Testen er et samarbeid mellom Norge, Singapore og Brasil. Kongsberg Norcontrol leder prosjektet hvor Kystverket deltar med Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritim, Navtor, Marintek og Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Mange prosjekter

Det finnes i dag mange norske og internasjonale prosjekter som ser på ulike elementer av e-navigasjon. Under konferansen ble flere av disse presentert, deriblant Open Bridge prosjektet som jobber med å få på plass en teknisk arkitektur som gjør det mulig for ulike systemer å snakke sammen i en integrert løsning. Det er også satt i gang prosjekter som ser på VDES og bruk av VHF teknologi til videreutvikling av AIS tjenesten, og prosjekter som jobber med satellitteknologi for utbedring av kommunikasjon i nordområdene.

Les mer om de ulike prosjektene ved å laste ned presentasjoner her

Siste nytt