Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Klar for ny båtlivsundersøkelse

Den store Båtlivsundersøkelsen gjennomført i 2012 gav for første gang i historien et representativt bilde av norsk fritidsbåtliv. Den har vært grunnlag for mange beslutninger rettet mot fritidsbåtflåten. Mye kan ha endret seg på fem år. Derfor skal en ny nasjonal undersøkelse gjennomføres. 

Kystverket tar ansvar for sjøveien - men det er ditt ansvar å bruke den riktig.
Kystverket tar ansvar for sjøveien - men det er ditt ansvar å bruke den riktig.

- Det er mange myter om fritidsbåtbruken, og bruken har helt sikkert forandret seg siden 2012. Det er derfor behov for en ny undersøkelse som kan gi oss oppdaterte bakgrunnstall for beslutninger og satsinger rettet mot fritidsbåtene, forteller Kystverkets seniorrådgiver Thor Messel.

Trenger nytt beslutningsgrunnlag
Undersøkelsen i 2012 tok for seg alt fra bruk og deltakelse, kostnader og verdiskaping, holdninger til miljø og klima; til lover, regler og sjøsikkerhet. Båtlivsundersøkelsen 2012 er en hyppig referert undersøkelse, men dataene er blitt utdaterte. Føringene i Nasjonal Transportplan (NTP) sier at Kystverket skal øke sitt fokus på tilrettelegging og sikkerhetsarbeider rettet mot fritidsbåter. Undersøkelsen er en viktig brikke i dette arbeidet.

Vil avdekke endringer
Som en av hovedsponsorene sitter Kystverket i prosjektgruppen som nå forbereder ny undersøkelse.
- Det vil være viktig å videreføre spørsmål fra 2012 for å kunne se på endringer i fritidsbåtbruken. I tillegg vil vi vurdere å belyse nye tema som er aktuelle i tiden, sier Thor Messel fra Kystverket.

Omlag 4600 intervjuer ble gjennomført på landsbasis i forrige undersøkelse og dannet grunnlaget for både nasjonale og regionale rapporter. Årets undersøkelse vil bli minst like omfangsrik.

Med i prosjektgruppen for undersøkelsen er Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Kongelig Norsk Båtforbund og Telenor Kystradio. Resultatene av undersøkelsen vil bli offentliggjort våren 2018. 

Siste nytt