Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Moderniserer norske sjømerker

I kommende transportplan får Kystverket penger til å fjerne hele vedlikeholdsetterslepet på lykter og sjømerker. Det satses mer på teknologi og digitalisering. – Mer sjøsikkerhet for pengene, lover kystdirektøren.

– Vi får betydelige midler til å fornye og modernisere den maritime infrastrukturen, slik at vi for eksempel kan bytte ut gamle lys merker med mer moderne og miljøvennlige løsninger med lengre levetid og lavere vedlikeholdsbehov.

Vil redusere fremtidig vedlikehold

Kystverket jobber også for å redusere fremtidig vedlikehold. Fyrlykter med underbygninger i tre/stål er objekter som krever intensivt vedlikehold. Dette gir store årlige driftskostnader. Nye fyrlykter i komposittmaterialer gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Kystverket ønsker derfor å investere i fornying av fyrlykter.

Kystverket jobber også for å forbedre ytelsene på objekter. Overgang til LED-baserte lyskilder vil generere mindre tilsyn, og batteribankene kan bli mindre. Det innebærer at anlegg som nå er avhengig av nettilkobling vil kunne erstattes med solceller og batteribanker – noe som også gir miljøgevinst. Endringene vil også gi kvalitetsmessig forbedring av fargeekthet for fyrlyktene (i henhold til IALA-standard), oppetiden vil bedres og lysrekkevidde får større sikkerhet.

Fyrlyktene vil trenge mindre tilsyn og batteribanker kan reduseres grunnet lavere strømforbruk. Bedre oppetid og ny teknologi vil reduserer behovet for kontroll av skjerming. LED-baserte lyskilder for fyrlykter skal inneholde fjernovervåkning. Fjernovervåkning gir økt kontroll med nedetid. I sum gir dette økt sjøsikkerhet og sparte kostnader.

Fjernovervåkning

Kystverket vil harmonisere drift og inspeksjon av alle objekter med lys. Fjernovervåkning vil standardiseres, slik at vi har samme muligheter og kunnskaper om alle lys. Et enhetlig system gir et godt grunnlag for å utforske nye teknologiske muligheter innen feilsøking og inspeksjon.

– Økt grad av sensorteknologi, koblet med moderne materialteknologi vil gi mange gevinster for Kystverkets drift av fyr og merker. Mer sjøsikkerhet for pengen, rett og slett, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Modernisering til internasjonal merkestandard

Kystverket ønsker å modernisere sektorlyktene langs kysten. I forbindelse med arbeidet må ulike tekniske/operative alternativer utredes.  Av ulike grunner har norske sektorlykter ikke internasjonal standard (såkalt IALA-standard). Kystverket har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av endring av sektorlykter til å følge IALA-standard. En rapport om dette er nå sendt ut til kommentering til berørte parter. Regionene i Kystverket har allerede svart ut, og senter for farled fyr og merke i Kystverket vil utarbeide en samlet anbefaling før sommeren.

DNV-GLs rapport «Modernisering av sektorlykter, samfunnsøkonomisk analyse av ITS-tiltak 10" beskriver prinsipielt to vurderinger: Overgang til full IALA standard eller ikke, samt om evt. overgang skal gjøres i parallell med modernisering til LED-basert lyskilde eller senere.

Ønsker du å lese rapporten og sende inn en kommentar, se mer her. 

Siste nytt