Publisert: , Oppdatert:

Kystverket styrker slepeberedskapen langs hele kysten

Kystverket har inngått nye kontrakter med flere rederier for slepeberedskapen langs kysten, og har dermed styrket den tekniske beredskapsevnen.

Kjetil Aasebø, seniorrådgiver i Kystverkets Beredskapsavdeling– Vi har fått kraftigere fartøy i alle posisjoner, og har med disse kontraktene økt den tekniske beredskapsevnen, da fartøyene som er i beredskap fra 2018 gjennomgående er kraftigere og mer moderne enn tidligere. Det borger for bedre evne til å holde posisjonen i kritiske situasjoner, og gi større slepekraft, sier seniorrådgiver Kjetil Aasebø (bildet) fra Kystverkets Beredskapsavdeling.

Slepeberedskap i Nord-Norge

Han forteller at slepeberedskapen fortsatt vil bestå av to fartøyer. Her beholder Simon Møkster Rederi den ene kontrakten. De har hatt kontrakt siden 2016, med «Strilborg». Strilborg er et ankerhåndteringsfartøy med 165 tonns slepekraft, bygget på Aukra i 1997. Strilborg har siden februar hatt 12 manns besetning, hvorav en dekkskadett, og en dekkslærling, dette blir nå obligatorisk besetning på begge fartøyene i Nord-Norge.

Den andre kontrakten er vunnet av FarstadSolstad med ankerhåndteringsfartøyet «Far Sabre». Far Sabre er bygget i Brevik i 2008 og har 185 tonns slepekraft. FarstadSolstad er et rederi satt sammen av flere rederier, og er for så vidt nye i slepeberedskap, men Solstad hadde tidligere «Normand Jarl» inne for Kystverket i Nord-Norge.

Styrket slepeberedskap på Vestlandet

På Vestlandet er kontrakten vunnet av Boa Tugs i Trondheim, med slepebåten «Boa Odin». Boa hadde kontrakt på Vestlandet i årene 2012 og 2013, med «Boa Heimdal» og er således god kjent med slepeberedskap.

Boa Odin er bygget i Spania i 2010, og er en RaStar 3600, Azimuth Stern Drive tug med 105 tonns slepekraft, og er den kraftigste slepebåten Kystverket har hatt på Vestlandet.

Alle kontraktene over er tidscertepartier, altså Kystverket disponerer fartøyene 100% av tiden.

Betydelig styrket på Sørlandet

Slepeberedskapen på Sørlandet fortsetter som en tilstedeværelseskontrakt. Det innebærer at Kystverket betaler for en døgnkontinuerlig tilstedeværelse og beredskap mellom Egersund og Risør. Ved behov kan fartøyet mobiliseres til andre områder.

På Sørlandet fortsetter Buksèr og Berging med kontrakt, men med ny båt.

– Nå har vi BB Connector der, men fra 2018 tar BB Supporter over, denne båten er på Vestlandet i dag. Med sine 33 meters lengde og 87 tonns slepekraft vil fartøyet utgjøre en betydelig styrking av slepeberedskapen også på Sørlandet, sier Aasebø.

Fakta

Kystverkets slepeberedskap fra 2018:

Strilborg

Far Sabre

Boa Odin

BB supporter

Her finner du informasjon om dagens slepeberedskap. Merk deg at fartøyslisten blir som følge av de nye avtalene endret fra 2018.

Siste nytt