Publisert: , Oppdatert:

Ser fram til felles erfaringer og kunnskapsløft

I Både Sverige og Danmark ser man fram til å øve med Kystverket under storøvelsen SCOPE 2017 i Skagerrak. Svenske Kustbevakningen og det danske Forsvaret vil erfare hvordan beredskapen kan forbedres, og samarbeidet mellom landene ved en aksjon bli optimal.

– Vi har som mål å få økt kunnskap av hva vi kan klare sammen med Norge ved et stort olje- eller kjemikalieutslipp, sier Jonas Holmstrand, som er redningstilrettelegger ved Kustbevakningen.

Blir en god test

Han har kun jobbet i Kustbevakningen i et halvt år, men var i 20 år ansvarlig for all øvelsesvirksomhet i Redningstjenesten i Sverige. Han forteller at Kustbevakningen årlig gjennomfører øvelser i forbindelse med Københavnavtalen, SweDenGer-avtalen (mellom Sverige, Danmark og Tyskland) og i egen regi. Nasjonale øvelser pågår kontinuerlig.

– Jeg tror øvelsen i Langesund blir en god test på hvordan vi håndterer en hendelse av den vi har planlagt, hvor vi sammen kan få til mye, sier Holmstrand.

Følger hendelsesforløpet

Kollegaen hans, seniorrådgiver Örjan Martinsson, legger til at samvirkeøvelser er en nødvendighet, siden ingen land kan håndtere en virkelig stor hendelse alene.

–  Dessuten følger ikke en reell hendelse dagslyset, men pågår døgnet rundt. Da må vi kunne gjøre en innsats under hele hendelsesforløpet, sier Martinsson.

Nå teller Kustbevakningen ned til øvelsen, der de skal samarbeide tett med norsk RITS-kjem (Redningsinnsats til sjøs) og delta med oljevernfartøyet sitt KBV 003.

Torben  Iversen fra det danske forsvaret har høye forventninger til hva storøvelsen SCOPE 2017 vil føre med seg av erfaringer, endringer og forbedringer.

–  Danmarks mål for SCOPE 2017 har mange fasetter, og vi forventer avkastning på mange nivåer. Å gjennomføre SCOPE 2017 er en svært kompleks oppgave, både når det gjelder planlegging og selve scenario. Derfor involverer det danske forsvaret også andre myndigheter fra vår nasjonale beredskap, for å få en bred forankring av erfaringen som SCOPE 2017 vil bringe, sier Iversen, som er havmiljøoffiser i Marinestaben.

Han legger til at planleggingen av slike komplekse øvelser og operasjoner alltid gir verdifull erfaring, både på prosjektledelse og prosjektarbeid. Spesielle forhold rundt EU-finansieringen av øvelsen gir også verdifull innsikt for fremtidig samarbeid med unionen.  Dette gjelder aktiviteter som alle nasjoner i EU-samarbeidet, både medlems- og partnerland, har stor nytte av.

36 timer med realistiske utfordringer

Havmiljøoffiseren forventer at de deltakende danske fartøyene skal høste erfaring fra omfattende maritim drift, med mange skip utplassert på havet i samtidige operasjoner for å bekjempe både olje- og kjemikalieutslipp.

–  Det blir et intensivt program når du både opererer med eget utstyr og skip, og samtidig skal samarbeide med utenlandske enheter. Øvelsen på sjøen varer i 36 timer, det kan føre til slitasje på personell – og gi et ekstra viktig aspekt til øvelsen, sier Iversen.

Viktig utholdenhetstest

Han ser at det er viktig å ha øvelse som går over lengre tid, for å vurdere tidens innvirkning på den totale organiseringen av en stor forurensningshendelse.

– Dette resulterer for eksempel i stor belastning på infrastrukturen og krever betydelig personell for trafikkregulering og logistikk, da oppsamlet forurensede masser også må bort. En langvarig kompleks øvelse gir en virkelighetstest av beredskapsplaner beregnet på følgeskadene av en stor forurensningshendelse. Planer som vil bli testet handler om fjerning av forurensede masser, regulering av skips- og luftfart rundt området av operasjonene, mediehåndtering, med mer. I tillegg, som tidligere nevnt, kreves det langvarige øvelser for å forstå belastningen vi kan forvente på personell og finne en operasjonsrytme som er både effektiv og bærekraftig over tid.

Ressurskrevende øvelse

Når det gjelder forberedelsene til SCOPE 2017, krever en så stor øvelse tett samarbeid og store ressurser i deltakerlandenes organisasjoner. Det igjen krever også sitt fra landets koordinator i øvelsen.

– Her vil jeg berømme måten Kystverket som myndighet har støttet prosjektarbeidet, sier Iversen.

Håper på positive endringer

Iversen har i løpet av forberedelsene fått følge oppbyggingen av EUs observatørprogram.

– Jeg håper at SCOPE 2017 fører til en revurdering av vilkårene slik at observatører som ikke har noen tidligere kjennskap til fagområdet og øvelsen, samt eksperter med bred faglig kompetanse, også kan bli invitert.

Representanten fra det Forsvaret i Danmark ser frem til erfaringene fra øvelsen i seg selv vil gi, og de anbefalingene personell ute i felten vil gi i etterkant.

– Men jeg ser aller mest frem til operasjonell erfaring og anbefalinger som treningen og workshops vil gi oss, legger han til.

Fakta

Disse er planlagt med i øvelsen:

Kystverket

IUA Telemark

IUA Vestfold

Sivilforsvaret i Telemark

Kystvakten

Sørøst politidistrikt

Svensk kustbevakning

Danske forsvaret

Islandske miljømyndigheter

EU-observatører

Observatører fra land utenfor EU

Totalt anslag involverte i øvelse til sjøs og på land er 150 til 200, i tillegg kommer EU-observatører og spesielt inviterte gjester.

Planlagte fartøy for øvelsen: 20- 30 (Fra Kystverket, Kystvakten, Forsvaret i Danmark, Sveriges Kustbevakning, med flere).

Her kan du lese om Kystverkets internasjonale samarbeidsavtaler.

Siste nytt