Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Horten blir testområde for autonome fartøy

I dag signerte samarbeidspartnere avtale om å etablere et testområde for autonome fartøy i Horten. Med det har Norge tre testområder av dette slaget. 

Autonomt fartøy på sjøen demonstreres etter signeringen. Begge foto: Horten kommune.

Det er Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Kongsberg Maritime AS, Forsvarets Forskningsinstitutt, DNV-GL, Horten Kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge som nå går sammen om å opprette testområdet.

Muligheter i Horten
Det er et høyt aktivitetsnivå når det gjelder forskning og utvikling av autonome fartøy i Horten. I området er det flere aktører som utvikler teknologi for autonome fartøy. Kongsberg Maritime utvikler teknologi til skipet YARA Birkeland som skal gå i rute mellom Larvik og Herøya. Forsvarets forskningsinstitutt(FFI) forsker på teknologi til ubemannede og autonome fartøy. Og Høgskolen i Sørøst-Norge har stort fokus på forskning på teknologi, styring og menneskelige aspekter til autonome fartøy.
Ordfører Are Karlsen er svært fornøyd med at vi får et slikt testområde på plass i Horten kommune:
- Tidligere var Horten kjent for skipsbygging. I dag er vi kjent for et teknologisk næringsliv i verdenstoppen. Det nye testområdet setter oss på kartet gjennom en kombinasjon av dette; skip og høyteknologisk utvikling.

Sikkerhet i høysetet
Avdelingsdirektør for sjøsikkerhet, Arve Dimmen, signerer avtalen for Kystverket.
- Vi ønsker å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles og ulike konsepter skal prøves ut. Vi vil bidra til å gjøre Norge til en ledende nasjon i utprøvingen av autonome løsninger for skip. For dette er løsninger som kommer, understreker Dimmen. En utvikling vi ønsker å være med på, og påvirke til beste for norsk sjøfart og ikke minst for å ivareta dagens høye sjøsikkerhetsnivå.

Krav til testområde 
Testområdet er geografisk avgrenset til Breiangen og Indre havn. Det skal kun gjennomføres aktiviteter i testområdet i Horten etter gjeldende regelverk. Testområdet er ikke begrenset til avtalepartene alene, men gir mulighet for enhver relevant aktør, både norske og utenlandske til å kunne benytte området. Testområdet vil offisielt tas i bruk fra og med den 6. desember 2017.

Øverste bilde:
Fra signeringen av avtalen som gjør Horten til nytt testområde for autonome fartøy. 
Fra venstre: Sjøfartsdirektoraret: Lasse Karlsen, avdelingsdirektør,
Høgskolen i Sør-Øst Norge: Kristian Bogen, prorektor,
Kongsberg Maritime, Egil Haugsdal, president,
FFI: Elling Tveit, avdelingsleder,
Kystverket, Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør
Horten kommune, Are Karlsen, ordfører,
DNV GL: Bjørn-Johan Vartdal, programdirektør for Maritime Transport i Group Technology Research.
(Foto: Horten kommune)
Kontaktpersoner: 
Kongsberg Maritime, Gunvor Hatling Midtbø 99 21 42 09

Horten kommune, Karl Jørgen Tofte, 975 85 864

Kystverket, Arve Dimmen, 951 90 595

Fakta

Siste nytt