Publisert: , Oppdatert:

Cargofartøy med motorstans ved Feistein i Rogaland

I dag formiddag fikk det 245 meter lange cargofartøyet Tide Carrier motorstopp og kom i drift ved Feistein fyr på rogalandskysten. Hovedredningssentralen (HRS) leder redningsaksjonen. Kystverket følger situasjonen tett med utvidet vaktlag.

Kystverket forbereder en eventuell statlig aksjon og har informert interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), som har vært på stedet. Ingen lekkasje er observert.

To slepebåter, BB Server og BB Lifter, er på stedet. Redningsskøyta RS Bergen Kreds, kystvaktskipet KV Bergen og losbåten Los 126 er også i området.

Like før kl 15 melder HRS at BB Server har fått satt sleper om bord i havarist.

Fakta

Tide Carrier

  • I følge Sjøfartsdirektoratets informasjon er Tide Carrier eid av Julia Shipping Inc i Charlestown på Saint Kitts og Nevis, og har Komorene som flaggstat.
  • Mannskapet på 20 er hovedsaklig indiske samt en russisk.
  • Fartøyet er bygd i Ukraina i 1989
  • Den har om lag 600 m3 tungolje og vel 300 m3 diesel om bord.

Siste nytt