Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Hva skjer når en oljetanker og et kjemikalieskip kolliderer i Skagerrak?

Planleggingen av detaljene for den største beredskapsøvelsen som noen gang er arrangert i Norge er i gang. I forrige uke møttes alle deltakerland og -organisasjoner til en planleggingskonferanse i Horten. 

Arya Honarmand fra EU og prosjektleder Stig Wahlstrøm fra Kystverket tok øvelse SCOPE 2017 et viktig steg videre med planleggingskonferansen der internasjonale organisasjoner og berørte EU-land deltok.

Skagerrak Chemical Oilspill Excercise (SCOPE) er en internasjonal øvelse, ledet av Kystverket, som har kompetanseheving og trening på nasjonal og internasjonal samhandling ved skipsulykker som hovedmål.

I uke seks arrangerte Kystverket en innledende planleggingskonferanse for Scope2017, ved Kystverkets beredskapssenter i Horten. Målet med konferansen var å presentere prosjektet mer inngående for både de som er bestemt som deltakere og for andre aktører/deltakere som kan være aktuelle.

(Artikkelen fortsetter under bildet)Initial Planning Conference

Øvelsen har sin egen informasjonsside: SCOPE 2017 (engelskspråklig)

Videre ble de to dagene brukt til å se på de enkelte deltakernes mål, den grunnleggende treningen og scenarioer, i tillegg til at veien videre ble staket ut med tanke på fordeling av aktiviteter og ansvar.

Omfattende øvingsmål

Deltagerne fikk presentert et hovedscenario for øvelsen, som skal utspille seg i Skagerrak. To fartøy, en kjemikalietanker og en oljetanker, renner i hverandre, noe som utløser en serie av hendelser. På øvelseskartet står blant annet oljevern, bekjempelse av kjemikalielekkasje, evakuering og nødhavn, samt øvelse på nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler.

– I tillegg til hovedmålene var det å bygge nettverk en viktig del av samlingen. Det er med på å skape enda bedre grunnlag for det videre arbeidet, både med planleggingen og i forbindelse med gjennomføringen av øvelsen. Deltagerne lyttet konsentrert til foredragene, arbeidet ivrig og intenst under workshopen, og praten gikk livlig i pausene og under middagen. Slik sett var det en vellykket konferanse, der vi oppnådde det vi hadde ønske om på forhånd, sier prosjektleder for Scope 2017, Stig Wahlstrøm.

Les mer om Scope2017: «Samler Europa for historisk beredskapsøvelse i Skagerrak»

Bred internasjonal deltakelse

Til stede på konferansen var representanter fra en rekke næringer, organisasjoner og myndigheter i Norge, samt fra samarbeidsetater og -organisasjoner i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Island. Ettersom øvelsen gjennomføres med støtte fra EU, var også representanter fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) og EU-kommisjonen til stede.

Konferansen i Horten er den først i en serie på tre planleggingskonferanser som vil lede inn mot den endelige øvelsen, som går fra 25. til 29. september i år.

Siste nytt