Publisert: , Oppdatert:
- Johan Marius Ly

Tide Carrier: Statlig aksjon avsluttet

Kystverket erklærte oppfølgingen av havaristen Tide Carrier ved Feistein på Jæren for statlig aksjon ledet av Kystverket fra kl. 1618 onsdag 22. februar. Statlig aksjon ble avsluttet kl 0900 torsdag 23. februar.

Oppdatering kl 0905 torsdag 23. februar:
Slepet går mot Gismarvik. Kystverket avslutter statlig aksjon fra kl 0900. Vaktlaget monitorerer og følger slepet videre. Kystverket beholder KV Bergen og ett statlig slepefartøy, BB Connector, i beredskap. Øvrige mobiliserte ressurser fra Kystverkets side blir nå demobilisert fortløpende. Losenes oppdrag går fra "redning" til "ordinært nødslep"-oppdrag.

Oppdatering kl 0740 torsdag 23. februar:
Klokken 0715 var ankrene oppe og slepet er i gang.

Oppdatering kl 0605 torsdag 23. februar:
Ankeroperasjonen for å klargjøre havarist for nødslep startet kl 0600.

Oppdatering kl 2235 onsdag 22. februar:
Slepebåten BB Borgøy var fremme ved havaristen og fikk festet sin sleper om bord kl 2115. Det er nå to slepefartøy med slep om bord, i tillegg til fartøyets to anker ute.

Reder har inngått bergingskontrakt med Bukser og Berging. Kystverket fører tilsyn med deres planlagte berging av havarist.

Det er storm i området. De ressurser som er mobilisert av Kystverket vil forbli i området over natten og frem til fartøyet er slept i sikkerhet. Slep av havarist vil ikke bli iverksatt i natt, men mest sannsynlig torsdag morgen i dagslys og når været tillater dette.

Opprinnelig sak, publisert 22.02 kl 19:55:
Kystverkets hovedfokus er å sikre havaristen slik at den ikke driver på land og grunnstøter. Den ligger i et urent farvann mellom Feistein og Hellestøstranden på Jæren med ankrene ute. Kystverket har engasjert slepebåter fra Bukser og Berging, og tidligere i dag fikk BB Server koblet sleper om bord.

Kystverket fikk i ettermiddag satt en los om bord på havaristen. BB Borgøy er på vei og beregner å være fremme senere i kveld, og vil da forsøke å koble sleper. Da vil det være to slepebåter som holder havaristen. Begrensningene som farvannet og værforholdene gir, medfører at det ikke er mulig for større fartøyer på en trygg måte å komme til havaristen.

KV Bergen ivaretar rollen som Innsatsleder Sjø på vegne av Kystverket, og ligger litt unna. Været er utfordrende, og når begge slepebåtene er koblet opp vil det bli gjort en vurdering av om havaristen skal slepes til nødhavn i kveld, eller om man ligger på været gjennom natten og sleper når været har løyet i morgen.
 
Vi forsetter å søke etter eier og forsikringsselskap, men ettersom det er etablert som statlig aksjon vil Kystverket uavhengig av dette iverksette nødvendige tiltak på eiers vegne. Vi har videre mobilisert oljevernressurser fra Kystverkets depoter og OV Utvær.

IUA Rogaland er varslet og har tidligere i dag befart strandområdene. Hvis situasjonen skulle utvikle seg til en oljevernaksjon er disse ressursene forberedt.

Fakta

Tide Carrier

  • I følge Sjøfartsdirektoratets informasjon er Tide Carrier eid av Julia Shipping Inc i Charlestown på Saint Kitts og Nevis, og har Komorene som flaggstat.
  • Mannskapet på 20 er hovedsaklig indiske samt en russisk.
  • Fartøyet er bygd i Ukraina i 1989
  • Den har om lag 600 m3 tungolje og vel 300 m3 diesel om bord.

Siste nytt