Publisert: , Oppdatert:
- Anders Røeggen

Utvider bølgevarsel for norskekysten

Kystverket og BarentsWatch har nå lansert nye områder i Bølgevarsel for farleder. De nye områdene er Helgelandskysten fra Brønnøysund til Saltstraumen, hvor også de utsatte ferge- og hurtigbåtrutene til Myken og Træna er med. Havområdene utenfor Jæren i Rogaland har også kommet med i denne runden. 

Illustrasjonsbilde. Foto: Lise Marie Strømquist, Kystverket

– NHO sjøfart ser det som en stor fordel at bølgevarsel for farleder nå også er utviklet for Træna og Helgelandskysten der det går mye passasjertransport både ferger og hurtigbåter, som er eneste tilknytning til land for mange øysamfunn, sier NHO i en kommentar til utvidelsen av bølgevarslingstjenesten.

Bølgevarselet dekker nå det meste av norskekysten, og resten av Sørlandet og Ytre Oslofjord vil komme på plass i løpet av våren.

Bølgevarslene finnes på https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/.
Her kan det zoomes inn på de områdene man er ute etter. I tillegg kan farleder velges direkte ut fra lenker i tjenesten.

I kartet vises piler som angir retning og styrke på bølgevarslene. Det er isolinjer som angir bølgehøyde på samme måte som høydekoter i et kart. Farleder er markert med blå streker og ved å klikke på disse får man en bølgehøydeprofil for hele farleden. Ved å bevege skjermmarkør over denne kurven finner man igjen tilsvarende sted i kartet. Under kartet er det en tidsvelger der man kan velge inntil 60 timer fram i tid.

Det er UNI Research Polytec som står for utarbeidelse av bølgemodellene. 

Kontakter:

Eivind Rinde
Prosjektleder BarentsWatch
Tlf: 90696094
eivind.rinde@barentswatch.no

John Morten Klingsheim
Senioringeniør
Senter for los og trafikksentraltjenester i Kystverket
Tlf: 52 73 32 30 / 911 32 002
john.morten.klingsheim@kystverket.no

Siste nytt