Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Avverget forurensning i 2016

Den ferske statistikken for 2016 viser at det totalt ble registrert 1335 varsler om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning til Kystverket.

- Det har vært en økning i uønskede hendelser, og antall grunnstøtinger er fortsatt høyt, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Kartet viser alle grunnstøtinger i 2016. (Illustrasjon: Kystverket/Marianne Henriksen)

Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven.

Det totale utslippsvolumet av akutt forurensning var 2 891 508 liter, på land og til sjø. I 2015 var utslippsvolumet 1 363 643 liter. Økningen fra 2015 til 2016 skyltes i all hovedsak to hendelser med utslipp fra landbaserte virksomheter.

 Fortsatt for mange grunnstøtinger

I 2016 ble det rapportert inn 67 grunnstøtinger til Kystverket. De fleste grunnstøtingene skjer med passasjerfartøy og fraktefartøy. Disse fartøyene har også flest skipsbevegelser per år.

- De siste fire årene har gjennomsnittlig hatt 75,5 grunnstøtinger hvert år. Det er for høyt, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly. 

Ly mener likevel at bedre overvåkning gjennom blant annet Kystverkets sjøtrafikksentraler og fly- og satellittovervåking i samme periode har styrket beredskapen.

 Betydningsfull samlet innsats

De ulike fartøysressursene som utgjør den samlede kystberedskapen og Kystverket kan trekke på ved hendelser utgjør en svært viktig ressurs.

- Kystverkets egne fartøyer, redningsskøytene og Kystvaktens fartøyer bidro til å avverge flere situasjoner som kunne ført til betydelig forurensning, sier Ly.

 I 2016 førte ingen akutte utslipp av forurensning til statlig aksjon.

 

Figuren under viser antall hendelser og totalvolum for akutt forurensning i 2016.

Siste nytt